THE NATURAL STEP RAAMWERK

Zo blijf je het grote plaatje zien

Het raamwerk van The Natural Step is een  stap voor stap aanpak die bestaat uit 4 duurzaamheidsprincipes en een ontwerpaanpak. De aanpak is op iedere schaalgrootte te gebruiken. Van de ontwikkeling van een duurzame schoen van Nike tot een nieuwe woonwijk of stad. En over 30 jaar nog werkt.

WAT IS DUURZAAMHEID?

Het draait allemaal om
kwaliteit van leven

Wij willen graag dat onze kinderen en kleinkinderen het beter krijgen dan wij. Dat de kwaliteit van leven voor hen net zo goed of zelfs beter is dan wij nu hebben. Maar wel op een manier die past bij de grenzen van onze planeet.

 

DUURZAME ONTWIKKELING

Systeemdenken is de basis

Het valt niet mee om de juiste keuzes te maken in een wereld die steeds meer onderling verbonden en ook een stuk complexer is geworden. Om ervoor te zorgen dat de oplossingen die je bedenkt, niet direct weer ergens anders nieuwe uitdagingen veroorzaken, helpt het om te denken in systemen. Het grootste systeem waar we afhankelijk van zijn is onze planeet. Op onze planeet vinden allerlei cyclische processen plaats en die processen zijn met elkaar in balans. Als je inzicht hebt in hoe wij het systeem uit balans brengen, dan weet je wat onduurzaamheid is.
Al die verschillende manieren kun je onderbrengen in de 4 kernoorzaken voor onduurzaamheid.

 

DUURZAME ONTWIKKELING

Oplossingen vinden op systeemniveau

Door de overvloed aan informatie en de afwezigheid van een systeemperspectief verliezen we ons vaak in de details. Als we begrijpen hoe ons systeem ‘aarde’ werkt, dan kunnen we ook plannen binnen de grenzen van dat systeem. Door je te focussen op je ambities en de 4 spelregels voor duurzame ontwikkeling kan je oplossingen ontwikkelen die je echt vooruit helpen.

Grondstof management

We kunnen bepalen welke bronnen en middelen we wel of juist niet kunnen gebruiken (bijv. grondstoffen, capaciteit van het natuurlijk systeem, etc.)

Afwegingen onderbouwen

We kunnen keuzes beoordelen op hun bijdrage aan oplossingen op de lange termijn in plaats van de best haalbare of betaalbare oplossing van vandaag.

All win

We hoeven ons niet te laten leiden door tegenstrijdige belangen en kunnen daardoor systeemdenken optimaal inzetten. Een all-win aanpak.

Voorkomen van problemen

Door het gebruik van duurzaamheids-principes (spelregels) kunnen we problemen voorkomen voordat ze ontstaan en oplossingen bedenken die rekening houden met het systeem.

Samenwerking stimuleren

Het is mogelijk om samenwerking tussen ketens, disciplines en culturen te bevorderen door een gezamenlijke einddoel voor ogen te houden en dezelfde taal te spreken. Zo kan ieder vanuit zijn specialisme bijdragen.

Inzet van middelen en tools

Hiermee kan beter gebruik worden gemaakt van bestaande ‘tools’ en concepten (bijv. GPR, Biomimicry, Cradle to Cradle, CO2 footprint, Breeam, etc.) , door deze te selecteren op basis van hun bijdrage aan het bereiken van succes.

WETEN WAT JE GRENZEN ZIJN?

De 4 spelregels voor
duurzame ontwikkeling

EEN PROCESAANPAK DIE WERKT

Backcasting zorgt dat we
de ontwerpfouten van vandaag loslaten

GRONDLEGGER VAN HET RAAMWERK

Prof. Dr. Karl Henrik Robèrt

“Ik geloof niet dat de oplossingen in de samenleving van links of rechts komen, of van het noorden of het zuiden. Ze komen van netwerken binnen organisaties, samenwerkingsverbanden van mensen die iets willen doen waar ze in geloven.”