The Natural Step Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling

Het The Natural Step Raamwerk is een systematische – stap voor stap – aanpak die iedereen de mogelijkheid geeft bij te dragen aan een visie op duurzaamheid en zorgt voor voldoende rendement op economische, ecologische en sociale vlak. De aanpak is op iedere schaalgrote te gebruiken. Van de nieuwe schoen van Nike, een nieuwe woonwijk tot je organisatie of een gemeente.

Waarom gebruiken we dit raamwerk?

Door de overvloed aan informatie en de afwezigheid van een systeemperspectief verliezen we ons vaak in de details. Als we vanuit ‘het systeem’ kijken kunnen we betere oplossingen ontwikkelen

Potentieel berekenen

We kunnen bepalen welke bronnen en middelen we wel of juist niet kunnen gebruiken (bijv. grondstoffen, capaciteit van het natuurlijk systeem, etc.)

Keuzes maken

We kunnen keuzes beoordelen op hun maximale bijdrage aan oplossingen op de lange termijn in plaats van de best haalbare oplossing van vandaag.

Scope bepalen

We hoeven ons niet te laten leiden door tegenstrijdige belangen en kunnen daardoor systeemdenken optimaal inzetten. Een all-win aanpak.

Voorkomen van problemen

Door het gebruik van duurzaamheids-principes (spelregels) kunnen we problemen voorkomen voordat ze ontstaan en oplossingen bedenken die rekening houden met het systeem.. 

Samenwerking stimuleren

Het is mogelijk om samenwerking tussen ketens, disciplines en culturen te bevorderen door een gezamenlijke einddoel voor ogen te houden en dezelfde taal te spreken. Zo kan ieder vanuit zijn specialisme bijdragen.

Inzet van middelen en tools

Hiermee kan beter gebruik worden gemaakt van bestaande ‘tools’ en concepten (bijv. GPR, Biomimicry, Cradle to Cradle, Breeam, etc.) , door deze te selecteren op basis van hun bijdrage aan het bereiken van succes.

De Kern van het Raamwerk

Onderstaande cartoons leggen eenvoudig uit hoe dit raamwerk is opgebouwd en hoe je het kunt gebruiken.

Wat is nu eigenlijk duurzaamheid?

Backcasting vanuit principes

4 duurzaamheidsprincipes (spelregels)

5 niveau’s van strategische planning

Prof. Dr. Karl Henrik Robèrt

“Ik geloof niet dat de oplossingen in de samenleving van links of rechts komen, of van het noorden of het zuiden. Ze komen van eilanden binnen die organisaties, eilanden van mensen met integriteit die iets willen doen.”

Grondlegger van The Natural Step Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling

Of volg ons via