Het begint met anders kijken

Alles met alles is verbonden.

Wij staan niet los van de natuur, maar wij zijn er een onderdeel van.

Als je goed voor anderen en de wereld om je heen zorgt, zorg je ook goed voor jezelf.

 Iedere dag kunnen we kiezen om ons verantwoordelijk te voelen.

Anders doen, begint met anders kunnen kijken.

 

Zie je de hele olifant?

Duurzaamheid gaat niet over één probleem, zoals klimaatverandering. De uitdagingen van duurzaamheid zijn complex en versterken elkaar. Het valt niet mee om ergens iets op te lossen, zonder per ongeluk ergens anders nieuwe problemen te creëren. Dit lukt alleen als je afstand neemt. Je hebt een systeemperspectief nodig.

Systeemdenken betekent dat je naar het geheel kijkt én naar alle losse delen op hetzelfde moment. Je kijkt niet naar één onderdeel, maar naar de samenhang met alle delen én het geheel. Allemaal op hetzelfde moment. 

 

De hele olifant kunnen zien
Het verhaal van de blinde mannen en de olifant leert ons een belangrijke les. Doordat zij allemaal maar een klein stukje van de olifant kunnen zien, denkt iedere blinde man dat de olifant iets anders is, van een touw tot een boomstam. Ze krijgen ruzie over wie gelijk heeft. Pas als ze met elkaar in gesprek gaan, zien ze stukje bij beetje de hele olifant.

Het zijn je medewerkers die de muziek maken 

Onze belangrijkste les van de afgelopen jaren is dat je vooraf moet zorgen dat je in je organisatie een aantal dingen op zijn plek hebt, als je wilt dat je medewerkers gaan innoveren en duurzaam ondernemen. Zorg voor heldere kaders, geef voldoende ruimte, inspireer en verbindt afdelingen en mensen. Help je medewerker ontdekken waar eigen passie zit en waar echte invloed zit. Maar wees vooral, als management, zelf een boegbeeld. Laat weten hoe belangrijk duurzaamheid is voor jou en de organisatie.

 Sta klaar voor je mensen en neem hobbels weg waar nodig. Verander een procedure of pas je beleid aan. Zo houd je de energie hoog en blijft iedereen in beweging. Vergeet duurzaamheid niet te borgen in je systemen. We helpen graag je collega’s van de afdeling mens en organisatie om passende tools en ondersteunende strategieen te ontwikkelen die de rol van duurzame werkgever vormgeven en  de beweging naar de duurzame, innovatieve medewerker versnellen.

 

Wat is nodig?

Je hebt een ijzersterke visie op duurzaamheid ontwikkeld en de routekaarten liggen er. Nu begint het echte werk pas. Je boekt pas resultaat als je collega’s de ambities uit je visie kunnen vertalen naar actie in de praktijk. Iedere medewerker moet zelf ontdekken hoe duurzaam denken en doen vorm krijgt in het eigen werk. Wij leiden eigen facilitators op die interne workshops gaan verzorgen en zo stap voor stap alle mensen in je organisatie meenemen.

We kunnen dit ook online voor je organiseren.  Je medewerker doorlopen dan onze e-learning ‘The Natural Step in Vogelvlucht’ en vertalen de theorie in korte webinars naar actie in de praktijk. 

Ambassadeur of Facilitator?

Een belangrijke stap bij het borgen van duurzaamheid in de organisatie is het bouwen van capaciteit en draagvlak voor de verandering. 

De ambassadeur voelt zichzelf verbonden met de duurzame doelstellingen van de organisatie en zet zich in om de organisatie of afdeling verder te brengen. Samen met 11 collega’s die elkaar ondersteunen, inspireren en uitdagen brengen zij de organisatie in beweging brengen vanuit verschillende voorbeeldrollen.  

Samen met 11 andere collega’s vormt de facilitator een krachtig opleidings- en veranderteam. De facilitator leert iedereen de gedeelde taal voor duurzaamheid, geeft presentaties over de duurzame koers van de organisatie, ondersteunt collega’s en anderen bij het opzetten van experimenten en pilotprogramma’s en verzorgt inspirerende workshops voor collega’s, leveranciers, partners en klanten om zo de verander-energie hoog te houden in de organisatie. 

Voor beide groepen hebben we een intern 2- of 4- daags opleidingstraject ontwikkeld. 

 

 

 

LEVERANCIERSDAGEN

 

 Zo neem je iedereen mee op reis

 

We hebben in de verleden jaren vaak gezien dat leveranciers van de een op de andere dag worden geconfronteerd met nieuwe duurzaamheidseisen in projecten of contracten. De organisaties die echt succesvol waren op het gebied van betrokkenheid en borging zijn zich er bewust van dat leveranciers niet van de ene op de andere dag het roer kunnen omgooien. Ze missen nog een gedeelde taal, weten vaak nog niet wat het hen oplevert en hebben tijd en ruimte nodig om oude patronen af te leren en nieuwe manieren van werken eigen te maken. Speciaal daarvoor ontwikkelden we in samenwerking met verschillende partners onze leveranciersdagen. 

 

Hoe ziet dat eruit?

De visie is klaar, we weten waar we naartoe moeten en we hebben ontdekt dat onze leveranciers en ketenpartners een bijzonder belangrijke rol spelen bij onze verduurzaming.

  • 1 dagdeel samenkomen
  • 3 inspirerende korte presentaties
  • presentatie van de ambities van je organisatie
  • Q&A naar aanleiding van de presentatie
  • Mini-workshop: ‘Waar kan ik het verschil maken?’
  • Prijsvraag rondom een project of innovatie

In de afgelopen jaren waren waren we betrokken bij verschillende events op dit vlak. Hierboven een korte video van het bezoek van Karl-Henrik Robèrt (oprichter The Natural Step) tijdens de leveranciersbijeenkomst van Woonbedrijf. We organiseerden dit soort bijeenkomsten ook al voor Wonion, Woonstichting ‘Thuis, Philips Research en BASF.