Het is juist een tijdperk dat volop kansen biedt, laat ze niet liggen

  TIJDPERK VAN VERANDERING

Nu is de tijd om te innoveren

We leven in een tijdperk van grote verandering. Overal om ons heen voelen we het piepen en kraken. De bouw ligt stil, de boeren lopen vast, het onderwijs kan niet meer vooruit. De manier waarop we het altijd hebben gedaan, werkt niet langer meer. Hierdoor neemt de druk op ons systeem steeds verder toe. En gelijktijdig neemt de ruimte om straks rustig van koers te veranderen af. Zorg dat je klaar bent voor een toekomst die iets anders van je vraagt. Begin met innoveren.  Er is geen beter moment dan vandaag om in actie te komen.

Analyse en onderzoek

We onderzoeken op verschillende manieren waar de organisatie vandaag staat. Afhankelijk van het programma kan dit zowel kwalitatief als kwantitatief.

LEES VERDER >

Visie en Routekaart

We organiseren verschillende soorten workshops om de visie en strategische doelen vorm te geven en vervolgens een routekaart te ontwikkelen.

LEES VERDER >

Bewustzijn en Borgen

Wij brengen bewustwording op gang, trainen collega’s en partners, helpen ontdekken hoe zij kunnen bijdragen en helpen bij het borgen van duurzaamheid.

LEES VERDER >

Projecten en plannen

Samen met alle ketenpartners zetten we projecten en samenwerkingen op die leiden tot innovatie en duurzaam resultaat.

LEES VERDER >

BEGELEIDEN VAN VERANDERING

Samen brengen we je organisatie in beweging

Wij zijn sterk in het begeleiden van teams en bedrijven die willen innoveren en graag duurzaam ondernemen

Wij brengen teams, management en afdelingen samen om een inspirerende visie en praktisch uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid te ontwikkelen.  Om echt vooruit te komen kijken we samen over de grenzen van je organisatie heen. We brengen leveranciers, keten-partners, overheden en inwoners bij elkaar om samen duurzame oplossingen te bedenken en kwaliteit van leven te vergroten.

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN INTERACTIE

 

Welk ‘normaal’ voelt het beste? 

Sinds het begin van de Corona-crisis zijn we begonnen met het omzetten van onze programma’s naar onze online platformen voor leren en samenwerken. We hebben hier ontzettend veel van geleerd en vooral veel feedback van onze relaties en partners gekregen. Nu het ‘Nieuwe Normaal’ een beetje vorm begint te krijgen, zien we dat we een aantal zaken uit de digitalisering voorlopig nog niet los willen laten maar zien ook op veel vlakken de waarde van de persoonlijke ontmoeting. Voor ons is het ‘normaal’ geworden om beide vormen van samenwerking te blijven stimuleren. Virtueel en Fysiek.

Virtueel – Online

Fysiek – Offline

We maken momenteel gebruik van verschillende online instrumenten om onze programma’s vorm te geven:

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

E-learning platform

Er zijn verschillende E-learning modules beschikbaar voor verschillende doelgroepen. Een perfecte start vóór iedere workshop (on- en offline) om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt en hetzelfde begrip heeft over de uitdaging van duurzaamheid. Vaak ontwikkelen we hiervoor ook maatwerk (bijv. voor ketensamenwerking) met eigen logo, visie, voorbeelden en visuele middelen (iconen, afbeeldingen of video). 

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

WEBINARS

In combinatie met ons workshop platform, zorgen de webinars voor toch een persoonlijke interactie. Het is fijn als je elkaar kunt zien, een hoge kwaliteit van interactie kunt ervaren en de mogelijkheid hebt om in Breakout-rooms onderwerpen dieper te verkennen. Wij werken bij voorkeur met Zoom maar kunnen ook terugvallen op BlueJeans wanneer Zoom niet binnen het IT-beleid van de organisatie mocht passen.

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

ONLINE WORKSHOPS

Net als bij ‘real life’ workshops hebben we online de mogelijkheden gecreëerd om creatieve processen te verzorgen waarbij de deelnemers d.m.v. ‘post-its’ informatie kunnen verzamelen, clusteren, beoordelen en plannen voor toekomstige stappen. In combinatie met onze webinar software zorgen we ervoor dat we met veel interactie, afwisseling en pauzes een energiek programma wordt.

Fysiek zorgen we nog steeds voor energieke en inspirerende programma’s:

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

Fysieke workshops

We brengen nog steeds groepen mensen bij elkaar. Dat gaat nu met iets kleinere aantallen en natuurlijk houden we rekening met de beperkingen van de 1,5 meter-richtlijnen. Op onze eigen workshop locatie in Eindhoven kunnen we groepen tot maximaal 16 deelnemers de ruimte bieden. Dat is ook vaak wel de limiet om een kwalitatief goed resultaat binnen de beschikbare tijd te laten leiden. Natuurlijk kunnen we ook op andere locaties workshops verzorgen maar daar stellen we wel een aantal voorwaarden aan die het resultaat ten goede komt.

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

AMBAssadeur- en FacilitatoR Opleidingen

Naast de mogelijkheden om online (via onze E-learning) en fysiek (via de open Level 1 en Level 2 opleidingen) verzorgen we ook fysiek onze Incompany opleidingen voor medewerkers van duurzaamheid teams en project- of procesmanagers voor duurzaamheid. Deze trainingen zorgen voor veel energie, maken de vertaling van het eigen duurzaamheidsbeleid naar de praktijk en helpen de deelnemers een ‘rugzak’ ontwikkelen met instrumenten en werkvormen om de eigen collega’s en partners te helpen op de ’trein’ naar duurzaamheid te stappen.

E-learning Plannen voor Duurzaamheid The Natural Step Raamwerk

Lezingen, presentaties en dagvoorzitters

Het aantal evenementen staat op een laag pitje. Met de gepaste afstand verzorgen we nog steeds onze lezingen en presentaties. Een deel daarvan nu zelfs online.