DUURZAAM ONDERNEMEN

Het is juist een tijdperk dat volop kansen biedt, laat ze niet liggen

  TIJDPERK VAN VERANDERING

Nu is de tijd om te innoveren

We leven in een tijdperk van grote verandering. Overal om ons heen voelen we het piepen en kraken. De bouw ligt stil, de boeren lopen vast, het onderwijs kan niet meer vooruit. De manier waarop we het altijd hebben gedaan, werkt niet langer meer. Hierdoor neemt de druk op ons systeem steeds verder toe. En gelijktijdig neemt de ruimte om straks rustig van koers te veranderen af. Zorg dat je klaar bent voor een toekomst die iets anders van je vraagt. Begin met innoveren.  Er is geen beter moment dan vandaag om in actie te komen.

BEGELEIDEN VAN VERANDERING

Samen brengen we je organisatie in beweging

Wij zijn sterk in het begeleiden van teams en bedrijven die willen innoveren en graag duurzaam ondernemen

Wij brengen teams, management en afdelingen samen om een inspirerende visie en praktisch uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid te ontwikkelen.  Om echt vooruit te komen kijken we samen over de grenzen van je organisatie heen. We brengen leveranciers, keten-partners, overheden en inwoners bij elkaar om samen duurzame oplossingen te bedenken en kwaliteit van leven te vergroten.

Visie en duurzame ontwikkeling

Samen ontwikkelen we een visie op de toekomst, formuleren heldere lange termijn ambities  en bepalen we de beste strategie om succesvol te verduurzamen

Duurzaamheid tot in je DNA

Wij brengen bewustwording op gang, trainen een toegewijd duurzaamheidsteam dat gezamenlijk de organisatie in beweging brengt. 

Ontwikkelen duurzame oplossingen en projecten

Samen met alle ketenpartners zetten we projecten en samenwerkingen op die leiden tot innovatie en duurzaam resultaat.

Gebiedsontwikkeling

Wijken, buurten en hele regio’s verbinden om samen een toekomst te ontwerpen die kwaliteit van leven centraal stelt.
COMMUNICATIE BIJ DUURZAAMHEID

Communiceren tot je er bij neervalt

De sleutel tot succes is een krachtige communicatie. Zorg voor een herkenbare communicatiestijl. Herhaal overal je boodschap en blijf koersvast. Laat in ieder project en initiatief zien hoe dit bijdraagt aan je lange termijn ambities. Veel van onze partners laten in de pratijk zien hoe dit werkt. Natuurlijk helpen je graag bij het opzetten van een effectieve communicatiestrategie.Duurzaam ondernemen

DUURZAAMHEID IN HRM

Het zijn je medewerkers die de muziek maken

Onze belangrijkste les van de afgelopen jaren is dat je vooraf moet zorgen dat je in je organisatie een aantal dingen op zijn plek hebt, als je wilt dat je medewerkers gaan innoveren en duurzaam ondernemen. Zorg voor heldere kaders, geef voldoende ruimte,inspireer en verbindt afdelingen en mensen. Help je medewerker ontdekken waar passie zit en waar échte invloed zit. Maar wees vooral, als management, zelf een boegbeeld. Laat weten hoe belangrijk het voor jou en de organisatie is en zorg dat je klaarstaat om mee te bewegen als procedures veranderd moeten worden of er nieuw beleid moet worden ontwikkeld. 

We helpen graag je collega’s van de afdeling mens en organisatie om passend en ondersteunende strategieen te ontwikkelen die de rol van duurzame werkgever vormgeven en  de beweging naar de duurzame, innovatieve medewerker versnellen.

MEETBAAR MAKEN VAN DUURZAAMHEID

Meten is…

We moeten niet alleen meten hoe we voortgang boeken ten opzichte van klimaatverandering maar ook de ervaren kwaliteit van de oplossingen is van groot belang. Hierdoor ontstaat namelijk het draagvlak en eigenaarschap bij stakeholders zoals huurders, inwoners en medewerkers. Meten betekent ook dat we niet moeten meten ten opzichte van ‘anderen’ maar moeten meten ten opzichte van volledige duurzaamheid. Wanneer we vanaf het begin benoemen wat we willen meten, dan maakt het de communicatie, het HR-beleid en de strategie in zijn geheel een stuk makkelijker om uit te voeren. We helpen bij het krijgen van inzicht.