ANALYSE & ONDERZOEK

 

“Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance.”

Confucius

Hoe groot zijn de kansen en waar zit onze impact?

Een belangrijk onderdeel van het proces van verduurzaming is het verzamelen en beoordelen van informatie. We hebben deze informatie op verschillende plekken nodig in het proces.

Waardeanalyse

Wat levert duurzaamheid op? Wat is er al? Hoe wordt de verduurzaming ervaren? Hoeveel energie is er onder medewerkers en welke kennis en ervaring is al in huis?

impactanalyse

Een impactanalyse verteld ons waar de organisatie invloed heeft op duurzaamheid volgens de vier duurzaamheidsprincipes die onderdeel uitmaken van The Natural Step Raamwerk.

Hoe werkt het?

We gebruiken verschillende manieren om deze informatie boven tafel te krijgen:

  • Enquete
  • Interviews medewerkers
  • Interviews stakeholders
  • Documenten onderzoek
  • Omgevingsanalyse

Al deze informatie wordt gebruikt om de workshops in een later stadium te ontwerpen en leveren.

Hoe werkt het?

Onderdeel van onze workshops is een impact analyse op strategisch niveau. Het helpt ons om te duiden waar we ons op moeten richten.

Deze impact analyse kan ook de leidraad zijn om – tijdens de uitvoering van het programma – te monitoren of en hoe je organisatie voortgang boekt. We kijken in dat geval meer naar de cijfers dan naar de richting.

Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of de organisatie de juiste processen en onderdelen op de radar heeft staan die volledige duurzaamheid beschrijven. Hiervoor gebruiken we instrumenten als de Future Fit Business Benchmark of andere analyse instrumenten die The Natural Step in haar rijke geschiedenis heeft ontwikkeld.

SPECIFIEKE ONDERZOEKEN 
Soms heb je meer nodig… 

Als je al wat verder bent gevorderd met duurzaamheid dan kan het zijn dat er meer specifieke en richtinggevende informatie nodig is. Vanuit de opleiding ‘Master in Strategic Leadership towards Sustainability’ (Blekinge, Zweden) hebben we ieder jaar weer de beschikking over een grote groep internationale studenten, die op basis van het TNS Raamwerk, verschillende soorten onderzoek kunnen uitvoeren.

Daarnaast werken we ook samen met verschillende partners die vanuit een marktspecialisme diepgaande onderzoeken kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld rondom de circulariteit van een product of woning of de CO2 invloeden bij chemische productiebedrijven. Samenwerken en kennis met elkaar delen is voor TNS een belangrijke voorwaarde om dit soort analyses en onderzoeken uit te voeren.