Level 1 – Plannen voor Duurzaamheid

THE NATURAL STEP LEVEL 1 TRAINING

Plannen voor Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het vormgeven van een wereld waarin wijzelf, onze familie en vrienden en toekomstige generaties graag willen leven. We zien steeds vaker dat alleen het verzachten van de problemen die onze huidige levensstijl veroorzaakt, niet genoeg is. Door een duidelijke weg naar volledige duurzaamheid uit te stippelen, helpt The Natural Step Aanpak organisaties risico’s te beperken en kansen te grijpen. Leiderschap gaat niet over hiërarchie, maar over mensen die de passie, moed en talent hebben om het voortouw te nemen en het verschil te maken. De Level 1 training – Plannen voor duurzaamheid is bedoeld voor deze mensen.

Past dit bij jou?

Tijdens deze training leer je om een heldere strategie en concrete stappen op de weg naar duurzaamheid te bepalen op basis van het raamwerk voor strategische duurzame ontwikkeling van The Natural Step. De training geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is duurzaamheid en wat betekent het om succesvol te zijn in duurzaamheid?
  • Ik wil ‘iets’ met duurzaamheid, maar hoe en wat?
  • Hoe kom ik van de huidige realiteit naar een duurzame organisatie?
  • Hoe kan ik de medewerkers en partners betrekken in het proces naar volledige duurzaamheid?
  • We doen al zoveel op het gebied van duurzaamheid; hoe breng ik structuur aan in onze inspanningen?

Voor wie is deze training?

‘Plannen voor duurzaamheid’ is voor iedereen die op zoek is naar een gestructureerde aanpak, een helder kader en de juiste instrumenten om je organisatie sneller te verduurzamen.

Eerdere deelnemers zijn oa:

  • Medewerkers van woningcorporaties
  • (beleids-)ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen
  • Docenten en onderzoekers
  • Duurzaamheidscoördinatoren bij multinationals en MKB bedrijven.
  • Directies, management en bestuursleden

Praktisch

Duur:
2 dagen; 13&14 mei, 14&15 oktober

Aanvang:
09:30 – 17:00

Prijs:
€     1.199,-

*Alle bedragen zijn excl. BTW en inclusief, werkboek, materialen, certificaat

Wanneer je 14 dagen voor aanvang van de training annuleert, brengen we 15% van de training in rekening.

Wat leer je in deze training?

Stap 1 : Wat is duurzaamheid?

We beginnen deze The Natural Step – Level 1 training met systeemdenken. Dit helpt ons om te identificeren hoe wij invloed hebben met al ons handelen op het grotere systeem aarde. Als we weten hoe we invloed hebben, dan kunnen we vervolgens afspraken maken wanneer iets duurzaam is of niet. We noemen dit de spelregels voor duurzaamheid (ook vaak duurzaamheidsprincipes genoemd)

Stap 2 : Het planningsproces

Met de spelregels in de hand en een goed begrip van de oorzaken van onduurzaamheid kun je vervolgens een beeld creëren van een toekomst die wel duurzaam is. We gebruiken hiervoor het concept van ‘backcasten vanuit principes’ oftewel terug-redeneren. Dit proces kun je toepassen op iedere schaalgrote. Of het nu de nieuwste schoen is van Geox, een nieuwe woonwijk in Varseveld, het duurzaamheidsbeleid van Geweldig Wonen of de verduurzaming van resort De Scheve Molen.

Stap 3 : De Casus

Samen met je medecursisten werk je deze twee dagen aan de verduurzaming van een fictieve organisatie, waarbij je alle elementen van The Natural Step – aanpak doorloopt. Hoe maak je een integrale visie, hoe analyseer je de huidige context, hoe kom je tot creatieve oplossingen en welke vragen moet je beantwoorden om keuzes te maken en alles in de tijd uit te zetten.

Stap 4 : Inzicht en overzicht

Je maakt kennis met een handig instrument – 5-Level Framework – dat je helpt om inzicht te creëren wat er allemaal al aanwezig is en wat je nog moet bedenken. Wat is de context van je organisatie of uitdaging, wanneer is succes (je visie) bereikt, welke strategieen zijn nodig (bijv. duurzaam aanbesteden, herstel van biodiversiteit) welke acties zet je uit en welke instrumenten (bijv. GPR, Living Building Challenge) en indicatoren zet je in om je doelen te bereiken? Plannen voor duurzaamheid krijgt hiermee echt vorm.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training volgen de deelnemers onze e-learning ‘The Natural Step in Vogelvlucht’. Deelname aan de e-learning is vereist, zodat iedereen met hetzelfde niveau start aan de training. De kosten van de e-learning zijn bij de deelnameprijs inbegrepen.

Samen leren:

De groep bestaat uit 8 tot 14 personen. Wij creëren een sfeervolle setting waar je door middel van dialoog met elkaar leert en ervaringen en kennis met elkaar deelt.

Afronding:

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. Dit certificaat geeft je toegang tot Level 2 – Leiderschap in duurzaamheid. De vervolgstap in onze serie duurzaamheid opleidingen.

“De kwaliteit van de inhoud van TNS duurzaamheid- onderwijs past perfect. Ik heb duurzaamheid formeel bestudeerd tijdens mijn master en Doctoraal studies aan de Universiteit van Toronto, tijdens het onderzoek voor mijn drie boeken, en door het bijwonen van honderden conferenties over het onderwerp. Het TNS raamwerk is de meest complete, wetenschappelijk gefundeerde en praktische duurzaamheidmethodiek op de planeet.”

Bob Willard

voormalig topman IBM, auteur van het Sustainability Champions guidebook, The Sustainability Advantage en The Next Sustainability Wave.

“Het TNS raamwerk helpt om structureel op zoek te gaan naar mogelijkheden om de wereld om je heen (op het werk en thuis) een beetje mooier te maken.”

Theo van Bruggen

Programmamanager DuurzaamDoor rijksdienst voor Ondernemend Nederland

“Deze aanpak maakt werken aan duurzaamheid (relatief 😉 simpel.”

Deelnemer

Actium Wonen

“De Level 1 training raakt je, inspireert je en leert je om duurzaamheid vanuit een breder perspectief te bekijken. Ik kan het iedereen aanraden!”

Bregje Portier

Beleidsmedewerker TU/E