Beste relatie,

Tot onze spijt hebben wij als bestuur besloten om het faillissement van Stichting The Natural Step Nederland aan te vragen. Voor nu betekent dit dat op aanwijzing van de rechtbank een curator en rechter-commissaris worden benoemd om het faillissement af te handelen. Totdat anders wordt besloten door de curator, zullen de werkzaamheden van Stichting The Natural Step Nederland blijven doorgaan en worden de lopende projecten van de Stichting conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Waarom de aanvraag voor faillissement?
The Natural Step was voornemens om samen met een derde partij een samenwerking op te zetten om duurzame ontwikkeling te versnellen. Door juridische en contractuele verplichtingen is die samenwerking ingewikkeld gebleken. Dit was voor de wederpartij reden om de verkenning van de samenwerking te beëindigen en vervolgens conservatoir beslag te laten leggen op de tegoeden van de Stichting.
Ondanks dat het bestuur ruim voldoende bewijzen heeft verzameld om gefundeerd verweer te kunnen voeren tegen de gedane vorderingen zal een hoofdprocedure echter niet plaats kunnen vinden. Om verweer te kunnen voeren tegen het beslag moeten de kosten voor dat verweer eerst betaald worden (griffiekosten). De toetsing op rechtmatigheid van het conservatoir beslag vindt achteraf plaats. Omdat de Stichting door de beslagen geen toegang heeft tot haar financiële middelen, is zij niet in staat verweer te voeren. Inmiddels is de Stichting ook niet meer in staat de lonen en lopende kosten te betalen en verkeert hierdoor in acute problemen.

Wat is er gedaan om dit te voorkomen?
Ondanks verschillende pogingen om met de wederpartij in gesprek te komen is ook een laatste en ruimhartig aanbod om tot een oplossing te komen afgewezen en een toegezegd tegenvoorstel uitgebleven. Er rest het bestuur dan ook geen andere mogelijkheid dan haar eigen faillissement aan te vragen.

Wat betekent dit voor The Natural Step in Nederland?
Stichting The Natural Step Nederland is sinds 2010 actief in Nederland als lokale serviceorganisatie voor The Natural Step International en de zelfstandig geaccrediteerde Associates.  Enerzijds om de werkzaamheden en programma’s in Nederland te ondersteunen en de tweede rol is het accrediteren van nieuwe Associates in Nederland. Het faillissement treft alleen deze serviceorganisatie.

The Natural Step International is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendommen en rechten over de merknaam, de werken, programma’s en projecten. Dit betekent dat The Natural Step en de zelfstandig geaccrediteerde Associates de werkzaamheden en vertegenwoordiging van The Natural Step in Nederland op een andere manier invulling kunnen geven. Het bestuur van Stichting The Natural Step Nederland heeft hierover advies uitgebracht aan het bestuur van The Natural Step International om e.e.a. in goede banen te leiden. Wij hebben er daardoor alle vertrouwen in dat we in de toekomst kunnen blijven samenwerken met partners en netwerk om samen te bouwen aan kwaliteit van leven binnen de grenzen van de aarde.

Wat betekent dit voor de komende periode?
Totdat anders wordt besloten door de curator, zullen de werkzaamheden van Stichting The Natural Step Nederland blijven doorgaan en worden de lopende projecten van de Stichting conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. In het geval de curator besluit om de activiteiten te beëindigen, zullen Associates en The Natural Step International nadere afspraken maken om de vertegenwoordiging van The Natural Step in Nederland invulling te geven. Voorlopig is dat nog niet aan de orde en zodra daar meer over bekend is, zult u daarvan op de hoogte gebracht worden.

Uiteraard verlenen het bestuur, de medewerkers, associates en adviseurs van Stichting The Natural Step Nederland alle medewerking aan de werkzaamheden van de (nog aan te stellen) curator.

Heeft u vragen over het faillissement van Stichting The Natural Step Nederland? Neemt u dan contact op met de curator via hello@thenaturalstep.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting The Natural Step Nederland

Berend Aanraad
Bestuurder