THE NATURAL STEP – OPLEIDING DUURZAAMHEID

Duurzame Gebiedsontwikkeling voor kwaliteit van leven

THE NATURAL STEP – OPLEIDING DUURZAAMHEID

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Hoe creëren we wijken, buurten en gebieden die goed zijn voor iedereen?

Deze opleiding duurzame gebiedsontwikkeling of integrale gebiedsontwikkeling is gebaseerd op het raamwerk van The Natural Step en richt zich op strategische planning, ontwerp en constructie van wijken, buurten en gebieden in Nederland. Het is een hulpmiddel om een ​​symbiotische relatie tussen mensen en alle aspecten van de gebouwde omgeving te creëren. Tijdens deze duurzaamheid opleiding brengen verschillende experts uit het werkveld kennis- en ervaringen in.

Duurzame gebiedsontwikkeling richt zich op de 4 spelregels voor duurzaamheid als kader rondom een gebied en behandeld de onderstaande onderwerpen als basis voor een levende gemeenschap. Je leert aan de hand van backcasting en het 5-level framework een plan te ontwikkelen waarbij je inzicht creëert  in de context van het plan/gebied, hoe een succesvolle ontwikkeling eruit ziet, welke strategieën zet je in om het plan te realiseren, welke stappen moet je zetten om de strategieën uit te voeren en welke instrumentarium ga je inzetten die je helpen bij monitoring, keuzes en verslaglegging van de resultaten.

Plaats

Herstellen van een gezonde connectie en balans met de natuur en slim ruimtegebruik

Thema’s: planinrichting ruimte, stadslandbouw en voeding, integratie van natuur, verplaatsen (mobiliteit)

Water

Water-neutrale locaties en gebouwen binnen een klimaat-adaptieve gemeenschap creëren

Thema’s: gesloten water-kringloop, waterbergend-vermogen

Energie

Hernieuwbare en zongedreven energie met ruimte voor vernieuwende energie oplossingen.

Thema’s: Opwekking en opslag van energie en warmte op gebiedsniveau en gebouwniveau

Gezondheid & Geluk

Maximaliseren van fysieke en mentale gezondheid en welzijn.

Thema’s: functies die gezondheid bevorderen, Biophelic (natuurlijk) design, veerkracht van de gemeenschap

Materialen

Producten en processen kiezen en ontwikkelen die door de tijd heen veilig zijn voor alle soorten.

Thema’s: schadelijke stoffen vermijden, natuurlijke alternatieven, verantwoord inkopen, CO2-footprint, circulaire economie

Rechtvaardigheid

Ondersteuning van een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap.

Thema’s: stimuleren van ontmoeting, autoluw ontwerpen, toegang tot natuur, leren/werken/winkelen, participatie en invloed

Schoonheid

Architectuur die natuur verbindt met functionaliteit en schoonheid

Thema’s: cultuur en kunst, leren en kennis delen, inrichting en vormgeving van het ontwerp.

Stap 1 : The Natural Step Raamwerk

We beginnen deze The Natural Step – training met systeemdenken. Dit helpt ons om te identificeren hoe wij invloed hebben met al ons handelen op het grotere systeem aarde. Als we weten hoe we invloed hebben, dan kunnen we vervolgens afspraken maken wanneer iets duurzaam is of niet. We noemen dit de spelregels voor duurzaamheid (ook vaak duurzaamheidsprincipes genoemd)

Stap 2 : Gebiedsontwikkeling in vogelvlucht

We duiken dieper in op hoofdthema’s die van toepassing zijn op duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. We koppelen deze thema’s aan hun impact op de vier spelregels voor duurzaamheid en geven voorbeelden om te inspireren en kennis te delen.

Stap 3 : Context Analyse

Je brengt in kaart welke zaken van belang voor het gebied. We kijken naar randvoorwaarden, beeldkwaliteit, ambities van stakeholders, unieke eigenschappen van de gemeenschap, de waarde van duurzaamheid en de beoogde oplossingen die het plan kan brengen voor de uitdagingen in een gemeenschap.

Stap 4 : Definitie van succes

Waar zit de impact van de ontwikkeling als we kijken naar de 4 spelregels voor duurzaamheid en hoe kunnen we de ambities zo formuleren dat ze uitnodigen tot actie, een beeld creeeren waar iedereen zich aan wil en kan verbinden, die helder beschrijft wat is bereikt wanneer de ontwikkeling met succes en enegrie is ontwikkeld. Deze visie en strategische doelen vormen het compas waarmee strategie en uitvoering worden ingekleurd.

Stap 5 : Strategieën en Acties

Aan de hand van de verschillende thema’s van deze training breng je in detail in kaart welke acties en strategieen uitgevoerd moeten worden om de ontwikkeling uit te voeren. Je geeft hierbij aan wie je nodig hebt, hoe je voortgang meetbaar gaat maken, welke puzzelstukjes op hun plek moeten vallen en hoe je gaat zorgen voor draagvlak en eigenaarschap bij de betrokken partijen.

Eindopdracht: Routekaart en Actieplan

Aan de hand van alle informatie uit de voorgaande stappen breng je alles samen in een dynamische routekaart en uitvoeringsagenda. Dit plan helpt je om sturing te geven aan het plan, betrokkenen te informeren, koersvast te blijven en bij te sturen in het proces.

Samen leren:

De groep bestaat uit 6 tot 12 personen. Wij creëren een sfeervolle setting waar je door middel van dialoog met elkaar leert en ervaringen en kennis met elkaar deelt. Je ontvangt feedback op je ontwikkeling en plan en geeft die zelf ook aan je mede-cursisten. 

Afronding:

Na afloop ontvang je Level 1-certificaat; deze geeft je toegang tot de Level 2- training. Je ontvangt daarnaast een TNS-GO- certificaat als bewijs van je deelname. Dit certificaat geeft je toegang tot het TNS-helden-netwerk dat periodiek bijeenkomsten organiseert en nieuwe relevante kennis ontwikkeld.

Liever incompany?

Ben je enthousiast over de inhoud maar denk je dat je dit beter met collega’s en partners kunt doorlopen? Dat kan! We begeleiden je graag in een incompany-traject zodat je meteen iedereen aan kunt haken. 

Profiel deelnemer

‘Plan B – Gebiedsontwikkeling’ is voor professionals die aan de slag gaan met de ontwikkeling van buurten, wijken of gebieden. Voor de cursus heb je geen vooropleiding van TNS nodig maar hou wel rekening met de studiebelasting voor het uitwerken van je huiswerk.

Eerdere deelnemers zijn oa:

 

  • Medewerkers van woningcorporaties
  • (beleids-)ambtenaren en projectmanagers van gemeenten, provincies en waterschappen
  • Ontwikkelaars en projectmanagers gebiedsontwikkeling nieuwbouw en herontwikkeling
  • Duurzaamheids-coördinatoren 

Investering

Duur                     3 dagen
(+huiswerk)

Dag 1                7 september
Dag 2              22 september
Dag 3              15 oktober

Aanvang           09:30 – 17:00

Prijs                       € 2.150,-*

Studielast.            20-30 uur

*Alle bedragen zijn excl. BTW en inclusief lunch, werkboek, materialen, koffie/thee en fruit en toegang tot het afgeschermde ‘helden’-netwerk.

 

Eigen plan of casus

Je brengt een eigen casus in (of die van een collega of opdrachtgever).  Op die manier werk je aan echte verandering in de praktijk en kun je de ontwikkelde kennis en plannen direct uitvoeren en toetsen in de praktijk. Wanneer je geen concrete casus hebt dan adviseren we je om deel te nemen aan onze Level 1 Training.

Trainingsaanbod

Bekijk al onze integrale duurzaamheid opleidingen en incompany trainingen.

Helden voor de Toekomst

Met het afronden van deze cursus krijg je toegang tot het “Helden-netwerk” van The Natural Step

Liever in-company aan de slag met onze duurzaamheid opleidingen?

Wil je deze training (of één van onze andere programma’s) liever binnen je eigen organisatie invullen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.