Anders leren kijken

naar duurzaamheid

uit Onderhoud.nl Magazine

 

ULFT – Samen met de opdrachtgever twee dagen op training om de samenwerking op het gebied van duurzaamheid te verdiepen. Dat mag best uniek genoemd worden. In de Achterhoek kijken ze er positief op terug. En gaan ze met nog meer enthousiasme verder met het verduurzamen van de woningvoorraad, ook tijdens de coronacrisis.

Wooncorporatie Wonion in Ulft is in corporatieland een koploper in verduurzaming. Al zo’n tien jaar lang wordt er structureel budget vastgesteld voor verschillende maatregelen om de woningen te verduurzamen. Niet alleen isolatie, maar ook zonnepanelen, van gas naar ‘all electric’, nieuwbouw zonder aardgasaansluiting, duurzame bouwmaterialen en duurzaam aanbesteden. Met deze aanpak had Wonion in 2016 haar hele woningbezit op gemiddeld ener- gielabel B. De ambitie is om alle 4.000 woningen uiterlijk in 2030 energieneutraal te hebben, vooruitlopend op de harde doelstelling om in 2050 CO -neutraal te zijn.

 

Geen project

Sinds 2009 heeft Wonion een medewerker vrijgemaakt, die zich helemaal op duurzaamheid richt. Dat is Ingrid Pierik, beleidsadviseur Techniek. “Duurzaamheid is bij ons geen project meer, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze projecten.” Aan de hand van The Natural Step (zie kader) zijn doelen geformuleerd, die alle thema’s en onderwerpen op het gebied van duurzaamheid raken: van aantrekkelijke groene buurten en zelfvoorzienend zijn in energie, tot bouwen met gezonde natuurlijke materialen en zonder afval.

Ambassadeurs

Duurzaamheid wordt binnen Wonion breed gedragen. Steeds meer medewerkers zijn ambassa-deur en dat is mede te danken aan de gezamenlijke training die in het najaar van 2019 werd gevolgd bij The Natural Step. Ook vertegenwoordi- gers van de onderhoudspartners namen deel. Ingrid: “We werken al acht jaar in RGS-verband samen met onze partners. Ieder zijn ze op hun eigen manier bezig met duurzaam- heid. Dat is heel positief natuurlijk, maar we kunnen nog meer bereiken als we het samen doen.”

Download hier het hele artikel (pdf)

 

Joost Birkhoff, calculator/werkvoorbereider bij Te Mebel vastgoedonderhoud B.v.:

Het was een pittige, leerzame training waarin het thema duurzaamheid breed aan bod kwam. Aanvankelijk was ik nogal sceptisch: ‘Wat kan Te Mebel Vastgoedonderhoud B.V. als relatief klein bedrijf nou bijdragen aan duurzamer werken?’ ‘En wat kan ik persoonlijk doen?’. Na die twee dagen kijk ik met andere ogen naar duurzaamheid, het heeft mij wel aan het denken gezet. We kunnen nog een stap maken met het scheiden van afval (ook privé!) en naar hergebruik van materialen. Voor een andere opdrachtgever bereken ik nu een scenario op basis van een watergedragen systeem met een cyclus van 10 jaar, dat is interessant. Zo zijn het alle kleine beetjes die helpen. We moeten het met z’n allen doen, dat is het mooie.

Herman Boerma, programmamanager duurzaamheid bij Lenferink:

Ik vond het heel interessant. We zaten daar echt als groep, grenzen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vallen weg in zo’n setting. Het wederzijds vertrouwen is zeker gegroeid. Daardoor kunnen we betere oplossingen ontwikkelen. Dat die er moeten komen, is met deze training ook duidelijker geworden. Anders omgaan met materialen bijvoorbeeld. Door te behouden wat goed is en alleen toe te voegen wat noodzakelijk is, beperk je de milieu-impact en kun je gelijktijdig kosten besparen. Ook het toepassen van biobased producten uit rest- stromen, is interessant. Bij een project van Wonion isoleren we de daken met vlas. Dat blijkt niet duurder te zijn dan de traditionele variant. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ron Dorland, projectleider bij De variabele:

Verrassend en leuk was het om elkaar zo op een andere manier te leren kennen en om duurzaamheid van alle kanten te belichten. Wat ik er zeker van geleerd heb, is dat je duidelijk moet weten waar je naartoe wilt. Wat wil een opdrachtgever met een pand of met het onderhoud in het algemeen? En welke partijen zijn nodig om dat te bereiken? Niet te snel de techniek in duiken, maar breed en buiten de gebaande paden denken, in mogelijkheden. Dat is best lastig, maar heel interessant als je er voor openstaat. De aanpak van Wonion werkt aanstekelijk. We maken nu gezamenlijk plannen om de principes van The Natural Step te laten landen binnen de onderhoudsbedrijven. Corona gooit enigszins roet in het eten, maar brengt ook andere inzichten met zich mee: lang niet alle transportbewegingen zijn nodig, online overleggen kan vaak ook.

E-strategy

Zonder heldere visie en strategie geen routekaart of programma naar duurzaamheid. We laten iedereen kennis maken met een ‘maatwerk’ eLearning en halen al wat inzichten op. We faciliteren interviews, enkele webinars en maken gebruik van ons unieke workshop-platform om iedereen bij te laten dragen. Ook dat gaat gewoon door! Nu meer dan ooit…