Samenwerken in het sociaal domein

 Noordoostpolder geeft samen een visie op 2040

De samenleving verandert. Ook binnen het sociale domein in ons land voelen we al jaren de druk toenemen. De vragen vanuit de samenleving worden steeds omvangrijker en complexer. Daarboven op is zorg en betrokkenheid de afgelopen decennia meer en meer uitbesteed aan instituten en wordt minder georganiseerd in gemeenschappen zelf.

Dit betekent een toenemende druk op professionele zorg en ondersteuning en dit is landelijk terug te zien in de stijgende kosten die een steeds grotere deel van het beschikbare budget vragen. Hiermee ontstaat ook druk op andere maatschappelijke ambities zoals verduurzaming, veiligheid en wonen. De complexe uitdagingen van nu vragen om een holistische aanpak. Om vanuit samenhang te kijken naar een geheel gebied en zo ontdekken waar ‘en-en oplossingen’ bedacht kunnen worden. Zodat we ambities waar kunnen maken en gelijktijdig kwaliteit van leven behouden, nu én later.

De bestuurders van welzijnsorganisatie Carrefour, GGD, gemeente, woningcorporatie Mercatus, politie en Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben samen gekozen voor deze holistische aanpak.

Foto: Sjors Evers

De aanpak van The Natural Step helpt hierbij. Het haalt je los uit vandaag. We kijken eerst waar we elkaar wel vinden. Vanuit welke waarden vertrek jij? Dan ontdek je dat we het snel eens zijn over de dingen die er écht toe doen. Vervolgens worden het ook verrassend snel eens over hoe de toekomst eruit kan zien als met die waarden als kader. Dit zorgt voor prachtige gesprekken over wat er wél mogelijk is en maakt dat we de moeilijke gesprekken op toenemende druk op bijvoorbeeld middelen, niet uit de weg gaan.

Dit heeft geleid tot een krachtig manifest waarin heldere ambities voor 2040 zijn verwoord en de gedeelde waarden voor een succesvolle samenwerking zijn geborgd.

Daarmee hebben zij ervoor gekozen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het gehele sociale domein. Dit vraagt ook om anders samenwerken binnen en tussen de verschillende organisaties.

Met een team van enthousiaste medewerkers uit alle organisatie zijn we inmiddels gestart om de veranderroute vorm te geven. Stap voor stap werken we toe naar een nieuwe manier van samenwerken, waarbij we het gezamenlijk belang en de zorg voor de inwoners voorop zetten. De eerste stappen zijn inmiddels een feit.

We staan nu pas aan het begin van onze gezamenlijke reis en “Onze verantwoordelijkheid in dit hele proces is, dat wat we nu gemaakt hebben een dikke siroop blijft en dat het geen slappe ranja wordt.” Zoals Ton Beurmanjer, Bestuurder Mercatus zo prachtig beeldend verwoordt.

Meer weten? Lees hier het persbericht