Sinds 1994 werkt Interface aan Mission Zero.

The Natural Step is een belangrijke bouwsteen van hun enorme succes. 

CASE STUDY INTERFACE

Ons doel is niet langer om terug te gaan naar 0,
aangezien we nu elke dag klimaatneutraal leven.

Dus, wat is ons volgende doel? Climate Take Back is alles behalve ‘business as usual’. Het is onze volledige toezegging om ons bedrijf dusdanig te runnen, dat er een klimaat ontstaat dat geschikt is om in te leven.

Het is onze missie om de grootste uitdaging waar de mens ooit voor heeft gestaan te overwinnen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is niet langer voldoende om de schade die we aanrichten te beperken. We moeten het zien terug te draaien. We willen onze planeet herstellen en een positieve impact achterlaten.

CASE STUDY

In 2013 hebben The Natural Step en Interface intensief samengewerkt om een Case Study te schrijven van de reis die we samen in 1994 in gang hebben gezet. Hoe onmogelijk de visie van Mission Zero toentertijd ook leek, heeft Interface laten zien dat een enorm krachtige ambitie de creativiteit van de organisatie enorm heeft gevoed en stappen heeft weten te zetten die als groot voorbeeld voor de industriele wereld gelden. 

HET RESULTAAT

EcoMetrics 2018. Voor meer informatie kijk ook op: https://www.interface.com/EU/nl-NL/duurzaamheid/onze-reis-nl_NL

HET VERVOLG: CLIMATE TAKE BACK

Hoe kunnen we een klimaat creëren dat geschikt is om in te leven?

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we eerst onze manier van denken veranderen. Er zijn al vele oplossingen en er komen er steeds meer bij. Wij geloven dat we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan als we ons richten op vier kerngebieden: 

1. Live Zero – Zaken doen op manieren waarbij wat we de aarde ontnomen hebben, wordt teruggegeven.

2. Love Carbon – Koolstof niet meer zien als vijand, maar als hulpbron.

3. Let Nature Cool – Het vermogen van onze biosfeer ondersteunen om het klimaat te reguleren.

4. Loop voorop in de nieuwe industriële revolutie – De industrie transformeren in een belangrijke speler voor klimaatvooruitgang.