Slim Slopen Tool

Met de tool kan in de sloopketen de CO2 en NOx emissie in beeld worden gebracht en wordt het sloopscenario geoptimaliseerd. Met hoogwaardig hergebruik van sloopproducten valt vaak winst te behalen. You are unauthorized to view this page. Username Password Remember Me...

Circulair Slopen

Enige tijd geleden werden we aangenaam verrast door een van onze partners en met name door de manier waarop ze het circulair slopen van een aantal woningen in de markt heeft gezet. Hieronder de tekst. We hebben de naam van de corporatie aangepast. You are unauthorized...