Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Bij duurzaamheidsbeleid hoort transparantie, laten zien waar je mee bezig bent, en daar trots op zijn!”

Woningcorporaties hebben veel invloed als het gaat om klimaatwinst in de bouw. En er is veel te winnen. Hoe maken corporaties werk van klimaatbeleid, en vooral: laten ze dat zien? Woningcorporatie ‘thuis heeft  als inspirerend voorbeeld en koploper een podiumplek verworven bij congres Duurzaam Gebouwd

WoCo25

WoCo25 is een verkiezing van 25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied en dat ook delen. Het is een initiatief van FSC Nederland. Ook het Klimaatverbond, het Wereld Natuur Fonds en Duurzaam Gebouwd nemen zitting in de jury. De WoCo25 zet corporaties in de schijnwerpers die zich onderscheiden met doordacht beleid of innovatieve projecten. Op het congres van Duurzaam Gebouwd op 16 november is de selectie van 25 corporaties bekendgemaakt en toegelicht.

Woningcorporatie ‘thuis

Woningcorporatie ‘thuis had als een van de koplopers uit de top 3 een podiumplek. Namens ‘thuis werd Luc Reusken, manager vastgoed, door de jury in het zonnetje gezet. Specifiek vanwege de aanpak met behulp van het framework van The Natural Step. ‘thuis laat daarnaast inspirerende voorbeelden zien op welke wijze zij de samenwerking met (keten)partners organiseren en daarmee betrokkenheid creëren met hun omgeving. Luc Reusken benadrukte de gezamenlijke prestatie, door op de achtergrond een foto te laten zien van zijn collega’s, echte team-effort!

Jury toelichting

De jury lichtte toe: “….Vooral omdat duurzaamheid verder gaat dan energie, en ze integrale principes hebben gedefinieerd, op basis van de “The Natural Step”: Inclusief watergebruik, materiaalgebruik, met zelfvoorzienende wijken en gesloten kringlopen als speerpunten. Dat is een hele opgave maar noodzakelijk, om niet het ene gat met het andere te vullen. (zoals materiaalimpact vergroten vanwege energiemaatregelen) Het is bij ‘thuis geen tijdelijke zaak, ze zijn al enige tijd bezig, en zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Bovendien doen ze dat niet alleen, en werken samen in lokale en buurtplatforms, en met Klima coaches. De basis die ze daarmee leggen is de beste uit de inzendingen…”

Wil jij ook met duurzaamheid aan de slag en hulp hoe dat aan te pakken?

Wil je samenwerken, vanuit een gedeelde taal, aan een framework waarbinnen iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren, waardoor het gezamenlijke resultaat altijd hoger is? Wil jij echte stappen zetten en een goede basis creëren? Neem dan contact met ons op om verder kennis te maken.