GEWOON DE GOEDE DINGEN DOEN

We leren door het maar gewoon te doen

THE NATURAL STEP NETWERK

Omdat het onze partners zijn die het doen

Iedereen wil graag een mooiere, duurzamere toekomst. Waar welzijn voor iedereen voorop staat. Maar telkens als we er samen de schouders onder willen zetten, lopen we aan tegen vertraging. Het lijkt het alsof we meer en meer verdeeld raken. Vooral als het gaat over het klimaatprobleem en de oplossingen daarvoor. We verliezen onszelf in de details en vergeten waar we naar op weg zijn. Voor iedere mening is een tegen-mening. Daarom werken wij met mensen die gewoon doen en dingen uitproberen in de praktijk. Zo leren we samen van ervaringen. 

groen en blauw

Biodiversiteit

We brengen de natuurlijke balans terug. De natuur is onze belangrijkste leverancier van drinkwater, frisse lucht, vruchtbare grond, voedzaam eten en plekken waar je tot rust kunt komen. Stuk voor stuk essentieel voor een goede kwaliteit van leven. We brengen daarom de natuur terug in onze wijken en buurten. We vergroenen straten, tuinen en zelfs woningen. Zo brengen we de balans terug en geven we de natuur de ruimte om de temperatuur aangenaam te houden, water beter op te vangen, fijnstof en vervuiling op te lossen. Versteende plekken maken we samen met groen weer leefbaar. We brengen de balans terug. Want als we onze ecosystemen herstellen en de biodiversiteit weer vergroten, vergroten we de kwaliteit van mensen nu en van de generaties die na ons komen. 

%

Geweldig wonen

%

Leren

%

Gezond

BIODIVERSITEIT

We brengen groen terug in onze wijken en buurten. De verschillende functies van de natuur (voedselvoorziening, schoon drinkwater, lucht, grond, recreatie, etc.) zijn essentieel voor de hoge kwaliteit van leven die we willen realiseren. Door natuur en bebouwing te verbinden, de ruimte in balans in te richten in te richten en te sturen op inheemse soorten, kunnen we onze ecosystemen herstellen en de biodiversiteit in onze regio vergroten. We helpen daarbij ook anderen met het maken van goede ‘groene’ keuzes.

Schone lucht

Maximaal groen

Inheemse soorten

Klimaat adaptatie

Schone materialen

Schone materialen

Natuurlijk materialen

Circulair & Hergebruik

Modulair & Aanpasbaar

%

Veilig

%

Gezond

%

Eerlijk

MATERIALEN

Al onze materialen en gebouwen komen uit- en/of keren terug in gezonde, gesloten kringlopen. Waar dat slim is maken we gebruik van hernieuwbare natuurlijke materialen, waar het kan hergebruiken we materialen en producten en stimuleren hoogwaardige toepassing van ons afval zodat het als bouwsteen dient voor een volgend leven.

ENERGIE

Alle energie in onze wijken en buurten wordt duurzaam opgewerkt. Liefst lokaal en gericht op een energiemix die past bij de woning in de wijk en waarbij de impact van productie en logistiek ze klein mogelijk is. Met de opbrengsten van de overproductie en besparingen ondersteunen we duurzame ontwikkeling van wonen in onze regio.

Hernieuwbare bronnen

Opslag

Besparen

Schone materialen

%

Betaalbaar

%

Onafhankelijk

nTHE NATURAL STEP NETWERK

Praktijkvoorbeelden van onze partners

NIKE North Star INNOVATION GOALS

TU Eindhoven Visie en Strategie Go Green Office

BRABANT WONEN FACILITATOR TRAINING EN MANAGEMENT

WONION - GEBIEDSONTWIK-KELING VARSEVELD

Woonbedrijf VISIE EN STRATEGIE - OPLEIDEN

EINDHOVEN SLIM VERDUURZAMEN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

Interface Mission Zero -VISIE EN strategie

Woonstichting 'Thuis vISIE OPLEIDING EN strategie

Philips Research - Sustainable Innovation

SON & BREUGEL - PROGRAMMA DUURZAAMHEID 2017

Mercatus EMMELOORD - VISIE EN STRATEGIE

Wonen LIMBURG - PROJECTEN EN AMBASSADEURS OPLEIDING

Caspar de haan - VISIE, STRATEGIE EN PROJECTEN

M. HEEZEN BV - VISIE, STRATEGIE EN PILOTPROJECTEN

DE LAGE LANDEN - INTERNATIONAL COMMUNITY OF PRACTICE

STRIJP S - VISIE, GRAPHIC RECORDING EN ROUTEKAART

NORDWIN COLLEGE EN IVN - DE SCHOOL DIE JE VOEDT

STAHL - CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY

PROVINCIE UTRECHT - VISIE EN STRATEGIE FACILITAIR

PRINS BERNHARD CULTUUR FONDS - BUURT NATUUR IN BRISTOL

 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Geldrop – Mierlo
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Lelystad
 • A.Hak BV
 • Dura Vermeer
 • Stam + De Koning
 • Groenen Bouw
 • VB Groep
 • Huijbregts Relou
 • BAM
 • Isero
 • Wooninc
 • De Alliantie
 • Haag Wonen
 • Platform31
 • Groene Huisvesters
 • Woonveste
 • Zayaz
 • Trivire
 • Accolade
 • Arcade
 • Lefier
 • Area Wonen
 • Rochdale
 • Philips
 • Interface
 • Body Shop
 • Scandic Hotels
 • Volvo
 • Electrolux
 • Pro Rail
 • Saxion
 • Design Academy Eindhoven
 • Fontys
 • Radboud Universiteit
 • Hogeschool Utrecht
 • Donkergroen

 

 • Rendon
 • Sankomij
 • Sara Lee
 • Van Wijnen
 • Rijswijk Wonen
 • Rondom Wonen
 • Stadlander
 • Weller Wonen
 • Vidomes
 • Site
 • Pro Wonen
 • Woonwaar

 

The Natural Step – Netwerk

 

Sinds 1989 werken we samen met duizenden bedrijven, gemeenten, academische instellingen en non-profit organisatie die hebben bewezen dat strategisch planning naar duurzaamheid leidt tot nieuwe kansen, lagere kosten en drastisch verminderde ecologische en sociale effecten.

The Natural Step heeft 12 regiokantoren die wereldwijd actief zijn in 54 landen.

Het Nederlandse kantoor van The Natural Step is gevestigd in Eindhoven op het voormalig Philips complex, Strijp-S. Vanuit deze locatie werken we voor bedrijven, gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen in Nederland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk.

The Natural Step Nederland is een stichting zonder winstoogmerk.

 

ANDEREN OVER THE NATURAL STEP

CASE STUDIES

NIKE North Star INNOVATION GOALS