De Brabantse corporatie ‘thuis met het hoofdkantoor in Eindhoven wil graag vooroplopen in verduurzaming van het woningbezit en is bereid om daarvoor meer te doen dan nodig is volgens het Bouwbesluit. Dat die extra investeringen bij nieuwbouw nog niet opwegen tegen het rendement, neemt de corporatie voor lief.

You are unauthorized to view this page.