LEVEL 1 TOOLKIT

Toolbox voor Plannen van Duurzaamheid

LEVEL 1 TOOLKIT

Eerste hulp bij Plannen van Duurzaamheid

Hieronder verschillende instrumenten, templates, voorbeelden en andere handige zaken
die je helpen om een toekomst te ontwerpen en realiseren die geweldig is.

NATURE IS SPEAKING

INSPIRATIE

Kernconcepten The Natural Step

Via onderstaande link download je eenvoudig de presentatie van de kernconcepten van TNS. Let wel op! De foto’s in de presentatie zijn niet vrij te gebruiken. Alleen voor deze presentatie.

 Download Presentatie

Pictonary oefening gedeelde taal

Via onderstaande link download je eenvoudig de Pictionary oefening. Zorg dat je mensen eerst de oefening helemaal laat doorlopen en laat ze zelf antwoord geven op de vraag welk figuur makkelijker was en waarom. Daarna kun je de ‘clou’ delen.

 Download Pictionary

Overige tools

De impact analyse helpt je om te bepalen welke onderwerpen je moet addresseren als je de strategische doelen gaat formuleren. 

De visie moet in ieder geval Fuzzy zijn:

 

Uitgebreide Impact Analyse

In deze fase heb je al in beeld gebracht op welke onderwerpen je de meeste impact hebt want die informatie had je nodig om je Strategische Doelen te formuleren. Nu ga je op zoek naar de getallen en ondersteunende data die je precies vertellen waar je op dit moment staat. Hier kun je voor verschillende onderdelen in kaart gaan brengen hoe groot je impact is. Je kunt hiervoor verschillende tools gebruiken.

Milieubarometer

Via de milieubarometer kun je de ‘footprint’ van verschillende onderdelen (energie, woon-werkverkeer, transport, etc. van je bedrijfsvoering in beeld brengen.

Ecological Footprint

De Ecologische Voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid land (mondiale hectares) die jaarlijks nodig is voor onze consumptie. De voetafdruk kan bepaald worden voor personen, landen, steden, instituten, bedrijven, producten en diensten.

Stikstof Footprint

De nitrogen footprint, of stikstofvoetafdruk, geeft een beeld van de hoeveelheid stikstof die dagelijks wordt gebruikt voor alle menselijke activiteiten. Het geeft een beeld van de druk die deze activiteiten veroorzaken op het milieu, bijvoorbeeld via verzuring, vermesting, klimaatverandering of bodemverschraling. Met de online tool kan de gebruiker zijn eigen voetafdruk bepalen.

Boeken over faciliteren

Hieronder enkele boeken die ons veel geholpen hebben. Het gaat bij deze boeken vooral om de structuur en werkvormen die je helpen om een goed resultaat te boeken. Als je vragen hebt, laat het ons weten.

Creatieve Sessie

Voor het ontwerpen van een creatieve sessie kun je verschillende vormen gebruiken. We noemen hieronder de meest gebruikte maar kijk zeker ook even op The Art of Hosting voor meer voorbeelden.

Open Space Technology

World Cafe

Appreciative Inquiry

The Circle Way

3 Strategische Vragen van de D-stap

Via onderstaande link kun je een formulier downloaden om de D-stap in kaart te brengen. 

Helpt dit initiatief ons om onze Strategische Doelen te bereiken, en zo ja hoe?

Een Algemene Regel is om acties die je organisatie op de langere termijn verder verwijderen van duurzaamheid te vermijden. Als een actie één of twee duurzaamheidprincipes onderbouwt maar andere negatief beïnvloedt, probeer dan aanvullende maatregelen te bedenken die dit effect reduceren of verzachten.

Vormt het voorgestelde initiatief een flexibele stap voor verdere acties die bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen uit je themagebied, en zo ja, hoe?

Een “flexibele stap”  is een initiatief dat dient als een stepping stone voor toekomstige acties in de richting van duurzaamheid (i.t.t. een doodlopende weg). Een nuttige vraag om over na te denken is “en nu?”, m.a.w. wat is de volgende stap waar dit initiatief een platform voor kan vormen?

Verzekert het voorgestelde initiatief dat middelen strategisch worden ingezet, leidend tot voldoende R.O.I., en zo ja, hoe?

  • Leidt de maatregel tot verbeterde inkomensstromen?
  • Bespaart het tijd, materiaal, geld, of andere middelen?
  • Kan de maatregel bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe klanten, of aan de tevredenheid en loyaliteit van de bestaande?
  • Kunnen we hogere prijzen vragen?
  • Zorgt de maatregel voor lagere risico’s (ecologisch, sociaal, of economisch)? Welk risico is verbonden aan inactie?
  • Zorgt deze maatregel voor of bouwt hij capaciteit voor doorbraken?
  • Hebben belanghebbenden (klanten, eigenaren, medewerkers, de gemeenschap, etc.) ideeën of vereisten ten aanzien van de maatregel?

 

Meer tips en leesvoer

Allerlei boeken, filmpjes en websites die je kunnen helpen in je eigen reis.

Project Drawdown

Project Drawdown is een project van Paul Hawken. Het biedt 100 strategieen tegen klimaatverandering.

Future Fit

De Future Fit Business Benchmark is een instrument om te benchmarken ten opzicht van 100% duurzaamheid

⇒ Meer volgt

Meer delen of weten?

Wil je meer weten, heb je hulp nodig of wil je je eigen tools of kennis delen? Laat het ons weten door een bericht te sturen.