Toolbox voor Helden van de Toekomst

hamer en spijkers voor de toekomst

Meten

Tools voor het meten van impact

Ontwerp

Tools voor ontwerp en planning

FUTURE FIT BUSINESS BENCHMARK

Meet de voortgang ten opzichte van 100% duurzaamheid bij organisaties.

Rating: ♣♣♣♣

SLIM SLOPEN TOOL

Meet de impact van CO2 en NOx bij het verwerken van sloopafval en het transport dat daarmee gemoeid is.

Rating: ♣♣♣

LIVING COMMUNITY CHALLENGE
Dit instrument helpt bij het toepassen van integrale duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.
Rating: ♣♣♣♣
LIVING BUILDING CHALLENGE
Dit instrument helpt bij het toepassen van integrale duurzaamheid in een gebouw.
Rating: ♣♣♣♣

Living Community Challenge

Hoe creëren we gebieden die goed zijn voor iedereen?

De Living Community Challenge is een raamwerk voor planning, ontwerp en realisatie. Het is een hulpmiddel om een symbiotische relatie tussen mensen en alle aspecten van de gebouwde omgeving te creëren.

Het programma is ontwikkeld voor overheden, woningcorporaties, architecten, ontwikkelaars en bewoners om samen een gemeenschap te creëren die kwaliteit van leven centraal stelt binnen de grenzen van de planeet

REVIEW: Berend

The Natural Step

Een blauwdruk voor de integrale benadering voor gebiedsontwikkeling. Ik zie hier enorme kansen voor om gebieden sneller te verduurzamen.

LINKS

Level 1 Training - Plannen van Duurzaamheid

Om duurzaamheid vorm te geven in organisaties heb je een strategische aanpak nodig die het mogelijk maakt om integraal te plannen naar duurzaamheid. Met deze Level 1 training – Plannen voor duurzaamheid, leer je de basis van The Natural Step Raamwerk voor duurzame ontwikkeling.

Level 2 Training - Leiderschap in Duurzaamheid

Fundamentele basisbehoeften zijn het uitgangspunt voor kwaliteit van leven van iedereen. Deze Level 2 Training; Leiderschap in duurzaamheid is ontwikkeld voor ervaren duurzaamheid-professionals,  die het proces van verandering vorm moeten geven en hun eigen leiderschapskwaliteiten daarvoor in gaan zetten.

Ambassadeurs-training

De ambassadeur voelt zichzelf verbonden met de duurzame doelstellingen van de organisatie en zet zich in om de organisatie of afdeling verder te brengen. Samen met 15 collega’s die elkaar ondersteunen, inspireren en uitdagen brengen zij de organisatie in beweging brengen vanuit verschillende voorbeeldrollen. 

Facilitator-training

De facilitator leert iedereen de gedeelde taal voor duurzaamheid, ondersteunt collega’s en anderen bij het opzetten van experimenten en pilotprogramma’s en verzorgt inspirerende workshops voor collega’s, leveranciers, partners en klanten om zo de verander-energie hoog te houden in de organisatie.