TNS Raamwerk

Een gedeelde taal voor duurzaamheid die samenwerking vereenvoudigd. Vier heldere spelregels die fungeren als een kompas en een aanpak die zich inmiddels 100% heeft bewezen in de praktijk, deze ingrediënten vormen samen TNS raamwerk. Een raamwerk dat het resultaat is van ruim 25 jaar onderzoek en uitvoering in binnen- en buitenland. Waar wetenschappers vanuit verschillende disciplines samen met ondernemers, belangenbehartigers en gedreven veranderaars al sinds 1989 samen aan bouwen. Inmiddels gebruiken meer dan een miljoen mensen en duizende organisaties en diverse stichtingen en keurmerken het raamwerk als denk- en werkkader voor hun reis naar duurzaamheid.   

Gedeeld begrip

Als we een duurzame samenleving willen ontwikkelen, is het belangrijk om te begrijpen wat duurzaamheid is en wat onze invloed is. Hierbij helpt het om te  weten op welke manier wij nu juist niet zo duurzaam bezig zijn. Wat zijn de oorzaken van onduurzaamheid? 

 

 

De kernoorzaken

De aarde is van nature een duurzaam systeem. Dit wil zeggen een systeem dat oneindig kan voortbestaan. Ten minste, als wij niet te erg ingrijpen op de natuurlijke cycli ( gebasseerd op de wetten van o.a. de thermodynamica). Dit gebeurt echter wel. Dit noemen wij de vier kernoorzaken van onduurzaamheid.  

  1. We halen sneller en meer stoffen uit de aardkorst en brengen die in de biosfeer, dan de natuur kan verwerken;
  2. We brengen sneller en meer stoffen – die door de samenleving zijn bedacht – in de biosfeer dan de natuur kan afbreken;
  3. We breken de natuur sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen;
  4. We beperken mensen bij het vervullen van hun fundamentele behoeften.

 

Fundamentele behoeften

Ieder mens heeft 9 fundamentele behoeften die waar dan ook ter wereld in welke cultuur en tijdsbestek dan ook gelijk zijn. De onduurzaamheid zit hem in de manier waarop we deze behoeften bevredigen. (Manfred Max-Neef)

De trechter-metafoor

We gebruiken de trechter-metafoor om inzichtelijk te maken dat de druk op ons systeem steeds verder toeneemt maar ook de manouvreerruimte afneemt. Dit laat duidelijk zien dat de urgentie nog nooit zo groot is geweest. 

Spelregels

Om plannen voor duurzaamheid mogelijk te maken, is het belangrijk om vanuit heldere principes te vertrekken.  Wij noemen deze principes voor duurzaamheid ook wel onze spelregels. De spelregels helpen om te winnen, als het gaat om het creeren van een volledig duurzame samenleving.  Deze spelregels pakken de kernoorzaken aan en helpen in de dagelijkse prakrtijk ook als toetsingskader bij het nemen van besluiten.

 

Niet meer en niet sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

Niet meer en sneller natuur-vreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun fundamen-tele behoeften

Toepassen van de spelregels

Om de spelregels goed te kunnen gebruiken hebben we een proces nodig dat ons helpt te beschrijven hoe de toekomst eruit ziet als we helemaal duurzaam zijn geworden om vervolgens te kijken waar we vandaag staan en welke stappen we moeten zetten. Dit proces heet ‘backcasten’ oftewel terugredeneren. In onze workshops en projecten gebruiken we hiervoor het ABCD-model.

Geschikt voor iedereen

Onze aanpak is universeel en opschaalbaar. Je kunt onze aanpak gebruiken om een duurzame schoen te ontwikkelen, zoals Nike heeft gedaan. Maar je kunt het raamwerk ook toepassen op een wijk, een gemeente, een klein familiebedrijf of juist een beursgenoteerde organisatie. Iedere schaalgrootte is mogelijk. De 4 duurzaamheidsprincipes fungeren als een kompas, zodat je weet dat je op de juiste weg zit. Wat de toekomst voor je bedrijf of product ook wordt, dankzij ons raamwerk beweeg je altijd naar 100% duurzaamheid. 

Onze partners

Samenwerken met The Natural Step betekent samen aan een reis beginnen. Een reis die je uitdaagt, die verrast en die energie brengt. Daarom kennen wij ook geen klantenkring. Wij werken samen met onze partners op een gelijkwaardige manier aan onze gedeelde ambities. Hieronder zie je greep uit onze partners. Het zijn er inmiddels teveel om allemaal op te noemen, maar je ontdekt zo wel de diversiteit aan organisaties waar het TNS Raamwerk toegepast kan worden.


Wil je ook met TNS aan de slag?

Neem dan contact met ons op dan helpen we je snel op weg.

13 + 11 =