Met de tool kan in de sloopketen de CO2 en NOx emissie in beeld worden gebracht en wordt het sloopscenario geoptimaliseerd. Met hoogwaardig hergebruik van sloopproducten valt vaak winst te behalen.

You are unauthorized to view this page.