Duurzaamheid is erg belangrijk in het beleid van Area. Maar wat houdt duurzaamheid nu eigenlijk in? En hoe vind je dit terug? In de nieuwe rubriek ‘Op de groene stoel’ nodigt Area bewoners uit om hun ideeën en tips over duurzaamheid te delen. Diana Opschoor, projectmanager bij Area trapt af. Bewust koos zij ervoor om de groene stoel middenin een wijk te zetten. “Juist hier leven de verhalen van onze bewoners, die ons kunnen inspireren om samen wonen op een duurzame manier te laten leven.”

Begin dit jaar heeft Area opnieuw haar duurzaamheids- verhaal tegen het licht gehouden. Wat betekent duur- zaamheid voor ons en welke concrete doelen horen hierbij? “We hebben de stip op de horizon op 2035 gezet met als doel wonen 100% duurzaam te laten leven”, legt Diana uit, die naast projectmanager, ook één van de groene goeroes is van Area. “Je begrijpt, dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij gemeenten, maatschap- pelijke partners, maar ook bewoners bij nodig.”