TRANSITIE NAAR DUURZAAMHEID

Wil jij bijdragen aan een betere wereld en gelijktijdig kansen pakken die deze tijd biedt? Duurzaam veranderen, zeg maar? Een ambitieuze visie op de toekomst en een goed plan hebben, dat is één. Maar om echt te transformeren, is het belangrijk dat iedereen met je meedoet. Je collega’s, je partners en je klanten. Iedereen draagt een stukje bij aan de oplossing voor duurzaamheid.

The Natural Step leert iedereen dezelfde taal spreken. Dit helpt je om samen, snel en effectief, gedeelde ambities te ontwikkelen. Hierna begint het proces van verandering. Stap voor stap. Waarbij iedereen de ruimte krijgt om zelf betekenis te geven aan duurzaamheid en zelf te ontdekken waar hij of zij het verschil kan maken.

 

 

PETER SENGE

“The most effective people are those who can “hold” their vision while remaining committed to seeing current reality clearly”

STAP VOOR STAP

We zijn al meer dan 25 jaar betrokken bij onderzoek, advies en begeleiding van duurzaamheid. We hebben in die jaren door experimenteren en verbeteren geleerd dat de transitie naar een duurzame organisatie, wijk of gemeente niet iets is wat je er zo maar even bij doet of bereikt met regels en beleid.

Een succesvolle verandering begint in de hoofden en harten van de mensen met wie je samenwerkt. Daarom is het zo belangrijk om iedereen te betrekken. Niet in iedereen altijd en in iedere fase, maar uiteindelijk wordt het alleen een succes als het door iedereen omarmt wordt. De duurzaamheidsuitdaging is van ons allemaal en we bereiken alleen succes als iedereen een klein stukje van de oplossing aandraagt.

Ons doel is om jou en je collega’s, klanten en partners zo snel mogelijk de taal en aanpak te leren want alleen samen bereiken we duurzaam succes.

Veranderen naar een duurzame organisatie is een proces. Hierbij doorloop je verschillende fasen. Vanaf het moment dat je je bewust wordt van de noodzaak om het anders aan te pakken tot het moment dat je echt anders werkt en het een tweede natuur voor je is geworden, dat gebeurt stap voor stap. Iedere stap in dit proces verdient aandacht en draagt bij aan het uiteindelijke succes. En als je denkt dat jij er bent als je alle stappen hebt doorlopen, kom je tot de ontdekking dat veranderen bij anderen ook stapsgewijs gaat. Hieronder lichten we de stappen toe.

PROCES VAN VERANDEREN

Context

Verduidelijken van de context
De start van ieder traject zal zijn om eerst het hoe, het waarom, het wat en het met wie te onderzoeken. Tijdens deze fase vergroot je je begrip van de reden om te willen veranderen en krijg je zicht op dat wat ons gaat helpen de komende periode en we brengen in kaart waar kansen liggen en waar we tegenwind kunnen verwachten. Op basis van deze informatie wordt het traject vormgegeven.

GEDEELDE TAAL

De gedeelde taal en aanpak leren kennen
Deze stap staat in het teken van het leren begrijpen van de gedeelde taal voor duurzaamheid en ontdekken wat het TNS raamwerk voor jou en voor anderen kan betekenen. Je leert wat duurzaamheid is, maakt kennis met de kernoorzaken van onduurzaamheid en wordt meegenomen in de aanpak van TNS die gebasseerd is op het systeemdenken. En je maakt kennis met de vier principes die fungeren als spelregels voor duurzame ontwikkeling. Ook de TNS aanpak wordt uitgelegd.

VERBINDEN MET AMBITIE

Op welke manier past TNS bij jou?
Tijdens onze strategische sessies onderzoek je samen met 15 collega’s waar de verbinding ligt met de taal en aanpak van TNS en de identiteit en ambtitie van jouw eigen organisatie. Maar misschien nog wel belangrijker, je neemt de tijd om duurzaamheid voor jezelf betekenis te geven. Wat is duurzaamheid voor jou? Wat wil en kan ik hier mee?

VISIE OP DUURZAAM

Durf ambitieus te dromen
Nu is het tijd om te dromen. Dromen van een toekomst waar jij je kinderen en kleinkinderen graag ziet opgroeien. Een toekomst waarin kwaliteit van leven voor iedereen mogelijk is. Waar je organisatie bloeit en groeit binnen de grenzen van de planeet. Dromen die je vervolgens vertaalt naar aansprekende ambities, die richting geven voor de lange termijn.

ROUTEKAART

Nu weer met beide voeten op de grond
En dan nu? Terug naar de realiteit. In deze stap onderzoeken we wat er al is. Welke mooie projecten heb je al gedaan of lopen er? Welke talenten heb je in huis? Wat verbruik, verstook, verniel of vergooi je nu? Doel is om een meetbaar begin te definiëren voor jullie reis. Zodat successen en voortgang straks gemakkelijk zichtbaar wordt. Deze fase gaat ook over het bepalen en kiezen van de juiste strategieen om de eerst volgende stappen te zetten. Aan de slag!

LEREN & INNOVEREN

Door experimenteren ontdek je snel wat werkt en wat niet
Iedere reis begint met de eerste stap. Door die stappen niet direct te groot te maken, voorkom je vertraging. Start met diverse kleinschalige projecten en experimenten. Betrek je collega’s direct en inspireer iedereen om vanuit eigen rol en invloed aan de slag te gaan.

EVALUEREN EN BIJSTUREN

Leren door goed te evalueren
Wanneer je de verandering vorm gaat geven wil je eerst weten wat werkt; en dat is voor iedere organisatie en cultuur anders. Evalueer je experimenten en pilotprojecten samen met iedereen die heeft meegedaan. Waar sta je nu? Wat heb je bereikt? Wat zijn de belangrijkste lessen? Wat kan je delen met anderen in je netwerk? Wat doen we de volgende keer anders?

BORG HET

Werkt het? Borg het dan!
Als je aanpak of nieuwe werkwijze vruchten afwerpt, dan is het van belang om je aanopak te borgen in desystemen en procedures van je organisatie. Denk hierbij aan HR instrumenten, inkoopbeleid, werving & selectie, je bedrijfsplan, jaarverslag, ict systemen enzovoort. Hoe steviger je de nieuwe duurzame aanpak verankert, hoe krachtiger jullie verander-succes.

Veranderen is de nieuwe constante

Bovenstaand proces is een circulair leer- en veranderproces. Telkens opnieuw en op iedere schaalgrootte zul je alle of enkele stappen doorlopen. Om je lange termijn ambities te realiseren, zul je telkens scherp moeten kijken waar je nu staat en waar je misschien dient te versnellen of extra aandacht aan moet schenken. Zo blijf je samen in beweging en relevant in een toekomst die je blijft uitdagen.

maar het belangrijkste...

Schreeuw het van de daken!

Communicatie loopt als een groene draad door al deze stappen. Iedere stap vraagt om inspirerende en duidelijk communicatie. Naar je collega’s, je partners, je klanten. Het succes van jullie reis hangt af van jullie vermogen om goed, tijdig, consistent en veelvuldig te communiceren. Een goed idee is om al direct vanaf het eerste begin een professionele marketing- en/of communicatieprofessional bij jullie reis te betrekken.