Maatwerk E-learning voor

Collega’s.

Maatwerk E-learning voor

Partners.

Maatwerk E-learning voor

Leveranciers.

E-learning voor Collega’s.

Medewerkers in beweging brengen

De beweging naar een duurzame organisatie heeft de steun van alle medewerkers nodig. Niet alleen om draagvlak te krijgen voor de veranderingen die worden ingezet maar iedereen kan in zijn of haar werk ook een rol spelen bij het realiseren van de ambities. Het is daarom belangrijk om dezelfde taal te spreken en te begrijpen waarom te organisatie deze stappen moet zetten. 

De inhoud:

 • Kwaliteit van Leven
 • Grenzen van onze aarde
 • Spelregels voor duurzaamheid
 • Plannen van duurzaamheid in je werk
 • Visie en Strategische Doelen van je organisatie
 • Voorbeeldprojecten
 • Vragen & Quiz module
 • Eigen logo
 • Landingspagina met video of voorwoord van directie

 

E-learning voor Partners.

Partners aanhaken 

We vragen nogal wat verandering van de wereld om ons heen. Of dit nu huurders zijn, beleidsmakers bij gemeente of provincie of de vaste groep van leveranciers die vaak een verlengstuk vormen van de ambities van je organisatie. Ook hier is een belangrijk vertrekpunt de gedeelde taal en begrip van duurzaamheid en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren. 

De inhoud:

 • Kwaliteit van Leven
 • Grenzen van onze aarde
 • Spelregels voor duurzaamheid
 • Plannen van duurzaamheid in je werk of thuis
 • Ambities van je organisatie
 • ‘Tips voor Thuis of ‘Je eigen actieplan’
 • Voorbeelden en links
 • Eigen logo
 • Landingspagina met video of voorwoord van directie of burgervader

E-learning voor Leveranciers.

Projecten en Aanbesteding

Of je nu in een bouwteam aan de slag gaat met een nieuw project of een uitgebreide meervoudige aanbesteding wilt uitschrijven. Duurzaamheid is niet meer weg te denken en in dit soort processen worden de duurzame kansen ingevuld die een bouwproject, wijkontwikkeling of andere diensten duurzaam maken…of juist kansen laat liggen. Dan wil je het maximale eruithalen en de ketenpartners helpen invulling te geven aan je ambities

De inhoud:

 • Kwaliteit van Leven
 • Grenzen van onze aarde
 • Spelregels voor duurzaamheid
 • Plannen van duurzaamheid in dit project / aanbesteding
 • Actieplanning
 • Tips voor aanbesteding
 • Meten en weten
 • Eigen logo
 • Landingspagina met video of voorwoord van directie, toekomstig huurder of projectmanager.

En hoe dan verder?

De maatwerkoplossingen voor online leren geven al heel wat handelingsperspectief voor de deelnemers. Vaak is het ook het vertrekpunt van een meer intensief traject om concreet invulling te geven aan een project, proces of afdelingsplannen.

In het afgelopen jaar hebben we naast het ontwikkelen van deze E-learning modules ook mogelijkheden ontwikkeld om online de projecten verder te brengen in online interactieve workshops. Verschillende woningcorporaties en bedrijven maakten hier al – met zeer positieve feedback – gebruik van.  

Interactieve online workshops.

Online interactieve workshops

In deze workshops doorlopen we in één of meerdere dagdelen een programma dat erop is gericht om concrete acties te benoemen en plannen te ontwikkelien voor een project of afdeling. 

We hebben bijvoorbeeld met 42 deelnemers in 3 parallelle sessies de contouren geschetst voor een nieuw woningbouwproject in het Noorden van het land waarbij de uitkomsten van deze sessies worden meegenomen in het verdere ontwerp en uitvoering.

Hoe werkt het? 

 • Webinar platform voor beeldbellen (Zoom of BlueJeans)
 • TNS workshop platform
 • Voorbereidende E-learning
 • Impact Analyse van project
 • Brainstorm voor oplossingen
 • Verbeteren kwaliteit van leven
 • Van valkuilen naar springplank
 • Rollen en passie
 • Plannen in de tijd
 • Afspraken en monitoring

* We bieden een snel en afwisselend programma met pauzes

Leuke sessie en heel profi met de tool die jullie hebben gebruikt. En knap om een lange sessie te organiseren en ons zo enthousiast mee te nemen in het verhaal. Bedankt!

Jessica - Woonstichting 'Thuis (Eindhoven)

Leuke interactieve bijeenkomst, de tijd is werkelijk omgevlogen. zonder een te hoog “geitewollen sokken” gehalte. Maar juist heel tastbaar gemaakt door een voorbeeldproject.

Johnny - Actium (Assen)

Rijke ondersteuningsomgeving in de e-learning en goed werkende applicaties Stormz en Bluejeans. Goede begeleiding Suzanne !Inspirerend !!

Jacqo - Thuisvester (Oosterhout)

We leren niet het antwoord, maar de manier waarop we samen met deze uitdagende vraagstukken aan de slag (moeten) gaan. Dat is waardevol, want samen hebben we veel kennis en daadkracht!

Donate - Actium (Assen)