Groene huurders starten de bouw van de duurzame woningen door de eerste spade in de grond te steken

Start bouw duurzaamste woningen in Eindhoven

In 2020 moet Genderdal (Aireybuurt) de duurzaamste wijk van Eindhoven zijn. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. De bestaande buurt wordt vanuit bewonerswensen verduurzaamd en op de plek van de gesloopte Aireyflats komt nieuwbouw. Op maandag 9 februari a.s. startte Woonbedrijf hier met de bouw van de eerste nieuwe huurwoningen voor een groep mensen die vanaf de start actief hebben meegedacht over het project. Het is het eerste woongebouw dat gebouwd wordt volgens het duurzaamheidsprincipes van The Natural Step. De leefwensen en duurzaamheidseisen van de bewoners staan centraal bij het ontwerp en de bouw.