Eindhoven heeft zich als doel gesteld om in 2045 ‘energieneutraal’ te zijn. Hiertoe zijn een aantal hoofdthema’s genoemd in de documentatie die is samengesteld ter gelegenheid van de conferentie in Februari 2013 [Eindhoven, 2013].

Om deze doelstelling ook daadwerkelijk te realiseren zal samenwerking nodig zijn tussen overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen en de burgers van Eind- hoven. Hierin zullen in gezamenlijkheid korte termijn activiteiten moeten worden gede nieerd met een lange termijn perspectief. Om dit mogelijk te maken is er behoefte aan een gedeelde visie en roadmap die Eindhoven in staat stelt om het doel te bereiken.

Download hier het hele document.