In Zuiver maken we drie sculpturale woonbeelden in hout, elk op het landschap reagerend: De Hof, De Heuvel en Het Lint. Geen alledaagse woningen, maar een bijzondere stedenbouwkundige en architectonische compositie die binnen de sterke eenheid recht doet aan de positie in het landschap en de eigenheid van de bewoners. Want elke bewoner is uniek, en daarom heeft elke woning een specifiek afmeting, vorm, indeling en relatie met het landschap.

Zuiver is niet ontworpen vanuit leefstijlen en doelgroepen maar vanuit gedeelde intrinsieke waarden: vrijheid, gemeenschapszin en bewustzijn over natuur en gezondheid. Het gebruik van natuurlijke (circulaire) materialen, bovengemiddelde energieprestaties, de duurzame watercyclus en de aandacht voor biodiversiteit is voor hen meer en meer vanzelfsprekend. De bewoners van Zuiver vormen zo de ‘early adapters’ die oog hebben voor de gevolgen van de mens op ons ecosysteem.

Dit project is een samenwerking tussen BPD Ontwikkeling en Sprangers Vastgoedontwikkeling.
Partners: Marc Koehler Architecten (MKA), BOOM Landscape, Tom van Tuijn Stedenbouw, Peter Mensinga (Arup) en Robbert Snep (Universiteit Wageningen).

Voor vragen:
Hoe is de uitvraag geformuleerd: Joop Ketelaers – Gemeente Eindhoven
Hoe hebben we invulling gegeven: Tom van Tuijl – Tom van Tuijl Stedenbouw

Website: https://www.sprangersvastgoedontwikkeling.nl/nieuws/prijsvraag-bosrijk-gewonnen