Relevante elementen in het project Nachtegaallaan.

  • In stand houden van het gebouwcasco (draagconstructie, vloeren, daken en gevels). Aan de bestaande gevels zullen geen ingrepen worden gedaan om de energetische waarde ervan te verhogen. Verhogen van die waarde zou moeten geschieden door het plaatsen van een nieuwe voorzetwand binnen, waardoor de aanwezige convectoren moeten worden gesloopt, en kozijnen en glas ook moeten worden gerenoveerd. Na-isolatie van de spouw van buitenaf is geen optie, er is al een laag thermische isolatie aanwezig.
  • In stand houden van de primaire installaties en het opnieuw inregelen ervan. De aanwezige installaties zijn voldoende courant en betrouwbaar om te worden gehandhaafd.

Materialen

M+R interior architecture heeft een optimum gezocht tussen de wensen van de gebruikers, de richtlijnen vanuit het Nieuwe Werken, de bestaande, huidige kenmerken van het gebouw en de beschikbare ruimten. In een intensieve samenwerking tussen hen, de afdeling inkoop van de gemeente, en The Natural Step, heeft besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van de keuze van meubilair, wand-, plafond-en vloerapplicaties en voorzieningen zoals verlichting. Revolutionair hierbij was het feit dat de gemeente een grootschalig hergebruik van niet dragende systeemwanden en tapijttegels overwoog, voortkomende uit de locatie aan het KBC gebouw. Vanuit The Natural Step is berekend welke voordelen dat met zich mee zou kunnen brengen. Uiteindelijk is meer dan 2.500 m2 wandsysteem gedemonteerd uit het KBC gebouw en opnieuw gemonteerd aan de Nachtegaallaan. Ten aanzien van de vloerbedekking is meer dan 6.200 m2 tapijttegels vanuit het KBC gebouw hergebruikt aan de Nachtegaallaan. Dit heeft geresulteerd in een materiaalbesparing van meer dan 100.000 kg en een besparing op CO2 uitstoot van 318.705 kg.

De visie van de gemeente op een dergelijk hoogwaardig hergebruik is inmiddels ook omarmd door de aannemer die het project heeft gerealiseerd. Bij de herinrichting van het Stadskantoor Eindhoven is de aannemer met voorstellen gekomen om op een innovatieve wijze materiaal te hergebruiken. Ten aanzien van de gebruikers van de nieuwe locatie heeft de gemeente getracht de balans te vinden tussen persoonlijke wensen en profielen ten aanzien van de werkplekken en een slim en duurzaam inrichten van de ruimten. Dat betekent bijvoorbeeld dat een individueel profiel gedeeltelijk werd gehonoreerd, gekoppeld aan het vragen van een “aanpasbaar” gedrag van de medewerkers. De afdeling inkoop van de gemeente heeft zich nadrukkelijk bemoeid met de keuzen die gemaakt moesten worden in de aankoop (of hergebruik) van meubilair, verlichting, vloerbedekking, etc. Daarbij is enerzijds gekeken naar de gebruikelijke inkoopcriteria, maar in dit geval aanvullend ook naar duurzaamheid en een integrale kostencalculatie (total cost of ownership).

De uitvoering.

Revolutionair in dit project is geweest de aandacht voor een duurzame uitvoering. De opdrachtnemer, hoofdaannemer, heeft zich contractueel verplicht tot het vooraf in kaart brengen van het “milieuprofiel” van het bouwproces, gericht op materiaalgebruik, overlast in de vorm van geluid en stof, en de effecten van mobiliteit, cq CO2 uitstoot. Naast een minimalisatieverplichting, diende aan aannemer te komen met een realiseerbaar voorstel om de negatieve effecten zoals de CO2 uitstoot, lokaal te compenseren. Door de opstelling van de gemeente in deze, is de aannemer zich bewust geworden van zijn rol in de totale duurzaamheid van het project, en heeft daartoe ook maatregelen getroffen. Gevolg is geweest dat het project met een aantoonbaar mindere hoeveelheid afval is opgeleverd, en met minder CO2 uitstoot dan vooraf geprognosticeerd (55.000 kg in plaats van 99.200 kg).

De rol van de opdrachtgever, in dit geval de gemeente Eindhoven, is cruciaal geweest in het bereiken van de duurzaamheidsdoelen. Een pro-actieve opstelling, gekoppeld aan realistische en realiseerbare doelen, heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct met een zo laag mogelijke milieubelasting, binnen de gestelde budgetten. Daarnaast heeft de opstelling van de gemeente ook geleid tot een verdere bewustwording bij de medewerkers ten aanzien van duurzaam gedrag en bij de betrokken partijen zoals de aannemer en de adviseurs. De format van deze aanpak is door de gemeente geëvalueerd en wordt inmiddels ook toegepast bij de renovatie van het Stadskantoor.

Projectdetails:
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Uitvoering: Van Rijswijk Bouw
Advies en begeleiding: Cagerito Den Bosch

Download het rapport