Tekst CO2 reductie in aanbesteding

In het dossier inkoop maken we het duurzaam inkopen en aanbesteden van een beetje makkelijker. Bijgevoegde tekst kan worden gebruikt om te sturen op CO2-uitstoot. You are unauthorized to view this page. Username Password Remember Me     Forgot...

Slim Slopen Tool

Met de tool kan in de sloopketen de CO2 en NOx emissie in beeld worden gebracht en wordt het sloopscenario geoptimaliseerd. Met hoogwaardig hergebruik van sloopproducten valt vaak winst te behalen. You are unauthorized to view this...

Future Fit Business Benchmark

De overgang naar een toekomstbestendige samenleving zal lang en moeizaam zijn, maar net als bij iedere reis hebben we slechts twee dingen nodig: een bestemming om naartoe te werken en de middelen om onze vooruitgang inzichtelijk te maken. You are unauthorized to view...