Impact Analyse: Beton

Dit productblad geeft informatie over beton die als meest gangbare wordt gerbuikt in relatie tot duurzaamheid. Zo wordt inzichtelijk hoe beton bijdraagt aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie. In dit productblad tonen we de resultaten...