TRANSITION LABS

We leven in een tijd van grote onzekerheid, complexiteit en ongekende uitdagingen. Er is een groeiend besef dat het aanpakken van deze complexe uitdagingen van duurzaamheid ongekende samenwerking vereist en nieuwe manieren van kruisbestuiving tussen sectoren en disciplines vraagt. Dit is waar onze Transition Labs over gaan!

WAT IS EEN TRANSITION LAB?

Het Sustainability Transition Lab is een aanpak die helpt om complexe sociale en ecologische vraagstukken aan te pakken die alleen door samenwerking opgelost kunnen worden.

Het Transition Lab mixt The Natural Step’s expertise in het ontwerpen en faciliteren van veranderprocessen met toonaangevende benaderingen voor multi-stakeholder samenwerking.

Het proces is bedoeld om de capaciteit van diverse belanghebbenden in te zetten om “grote” uitdagingen van duurzaamheid aan te pakken en baanbrekende oplossingen te ontwikkelen door “anders” te leren denken, samen te werken en te innoveren.

VERSE ONTWIKKELINGEN

BRABANT BRISTOL LEARNING JOURNEY

Het is 2035: Hoe zien onze steden en dorpen, wijken, straten en woningen eruit als we deze volledig duurzaam zouden ontwikkelen? Dat was de kernvraag die op tafel lag tijdens onze studiereis naar de European Green Capital van 2015; Bristol (UK). Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, Brabantse gemeenten, woningcorporaties, cultuurinstellingen, groengroepen maar bovenal bevlogen kantelaars en dwarsdenkers hebben we ons laten inspireren door de mooie voorbeelden die Bristol rijk is. Centraal in onze zoektocht: Wat inspireert, passioneert, brengt beweging, lost grote maatschappelijke vraagstukken op en zorgt voor verbondenheid? Lees hier een samenvatting van onze reis.

ACTIEVE LABS

CORPORATIE LAB

Het Corporatie Lab is ons antwoord op de ambities van de sociale huursector en de rijksoverheid om binnen Nederland 111.000 sociale huurwoningen te transformeren naar nul-energie-woningen. Nederlandse woningcorporaties, de gemeente Eindhoven, Platform 31 en The Natural Step co-creëren samen een systeemperspectief op deze uitdaging. We proberen een verbreding van het programma te realiseren door te kijken naar de impact van materialen en hun invloed op mens en milieu, het sluiten van materiaalkringlopen, het verbeteren van de sociale cohesie in wijken en het bevorderen van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Kom meer te weten.

BIODIVERSITY LAB

Als we kijken naar de business case van natuurlijk kapitaal in de gebouwde omgeving, dan zien we tal van voordelen voor sociale, ecologische en economische systemen. Maar hoe kunnen we zorgen voor echte integratie van inheemse natuur en diersoorten in bestaande wijken waar ruimte en flexibiliteit beperkt is. 40 belanghebbenden, variërend van gemeenten, woningcorporaties, waterschappen en NGO’s werken samen aan die letterlijk ‘vergroening’ van onze leefomgeving en combineert deze met nieuwe mogelijkheden voor Urban Culture, Stadslandbouw, groene gebouwen en duurzaamheidseducatie. Kom meer te weten.

DUURZAAM WONEN LAB

In 2012 hebben vijf woningcorporaties, de gemeente Eindhoven en The Natural Step een visie ontwikkelt op duurzaam wonen in 2035. Een ambitie die gepaard gaat met ongekende uitdagingen waarvoor samenwerking met de hele waardeketen van de bouwbedrijven, architecten, ingenieurs en producenten van bouwmaterialen essentieel is voor het succes van dit programma. Dit Lab identificeert niet alleen de fysieke uitdagingen van gebouwen, materialen en logistiek, maar er wordt ook gekeken naar de veranderingen die noodzakelijk zijn in de bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systeemverschuiving mogelijk te maken. Kom meer te weten.

FUTURE FIT LAB

Hoe zou je een duurzaam bedrijf herkennen als je er een zou tegenkomen? OF Hoe weet je dat jouw inspanningen en investeringen in duurzaamheid ook echt leiden tot het vermijden van negatieve impacts? De Future-Fit Business Benchmark is anders dan andere benchmarks. Het meet niet de afstand tot concurrenten of een moment in het verleden, maar de afstand van een bedrijf naar volledige duurzaamheid; binnen de vier duurzaamheidsprincipes.  Dit Lab is in 2015 ontstaan vanuit een wereldwijde samenwerkingsverband (open source) tussen The Natural Step, Future Fit Foundation en 3D Investment Foundation. Meer weten?

SOCIAL SUSTAINABILITY LAB

The Natural Step heeft het initiatief genomen om met het Social Sustainability Lab tot een dieper begrip te komen van wat sociale duurzaamheid betekent voor organisaties en hen te stimuleren om op een strategische manier naar sociale duurzaamheid te kijken. Vijf organisaties uit de bouw-, infrastructuur en gebiedsontwikkeling nemen deel aan het programma. Deze organisaties zijn Riksbyggen, Skanska, Stockholms Hamnar, Stockholms Läns Landsting en Vasakronan. Kom meer te weten.

WAANZINNIGE WOONWIJK LAB

Een waanzinnige woonwijk schept de voorwaarden voor mensen om in hun behoeften te voorzien en een fatsoenlijk en respectvol leven te genieten, waarbij het verbeteren van de ecologische, sociale en economische omstandigheden van de buurt, gemeenschap, stad en aardbol de kernwaarden van de gemeenschap weerspiegelt. Dit programma is in 2011 ontstaan in Canada en inmiddels uitgewaaierd naar andere TNS kantoren. In Eindhoven beslaat het project een wijk met 10.000 inwoners die samen nadenken en werken aan een duurzame leefomgeving waarbij innovaties uit de regio en de rest van de wereld in een Living Lab worden toegepast. Meer weten.

MEER WETEN OVER ONZE LABS?

Neem contact op
Share This