TRANSITION LABS

We leven in een tijd van grote onzekerheid, complexiteit en ongekende uitdagingen. Er is een groeiend besef dat het aanpakken van deze complexe uitdagingen van duurzaamheid ongekende samenwerking vereist en nieuwe manieren van kruisbestuiving tussen sectoren en disciplines vraagt. Dit is waar onze Transition Labs over gaan!

WAT IS EEN TRANSITION LAB?

Het Sustainability Transition Lab is een aanpak die helpt om complexe sociale en ecologische vraagstukken aan te pakken die alleen door samenwerking opgelost kunnen worden. Het Transition Lab mixt onze expertise in het ontwerpen en faciliteren van veranderprocessen met toonaangevende benaderingen voor multi-stakeholder samenwerking.

Het proces is bedoeld om de capaciteit van diverse belanghebbenden in te zetten om “grote” uitdagingen van duurzaamheid aan te pakken en baanbrekende oplossingen te ontwikkelen door “anders” te leren denken, samen te werken en te innoveren.

WONEN LAB

Anno 2017 hebben meer dan 40 woningcorporaties, Gemeenten en The Natural Step een visie ontwikkelt op duurzaam wonen in 2035. Een ambitie die gepaard gaat met ongekende uitdagingen waarvoor samenwerking met de hele waardeketen van de bouwbedrijven, architecten, ingenieurs en producenten van bouwmaterialen essentieel is voor het succes van dit programma. Dit Lab identificeert niet alleen de fysieke uitdagingen van gebouwen, materialen en logistiek, maar er wordt ook gekeken naar de veranderingen die noodzakelijk zijn in de bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systeemverschuiving mogelijk te maken. Kom meer te weten.

Binnen het Wonenlab houden we ons bezig met onderstaande onderwerpen en thema’s. Deze zijn gekoppeld aan de strategische doelen die we in samenwerking met de groep woningcorporaties hebben ontwikkeld:

  • Materialen (opgestart)
  • Biodiversiteit in de woonomgeving (opstartfase)
  • Bewustwording intern- en extern (opgestart)
  • Woonlasten en Kosten voor levensonderhoud (opstartfase)

FUTURE FIT LAB

Hoe zou je een duurzaam bedrijf herkennen als je er een zou tegenkomen? OF Hoe weet je dat jouw inspanningen en investeringen in duurzaamheid ook echt leiden tot het vermijden van negatieve impacts? De Future-Fit Business Benchmark is anders dan andere benchmarks. Het meet niet de afstand tot concurrenten of een moment in het verleden, maar de afstand van een bedrijf naar volledige duurzaamheid; binnen de vier duurzaamheidsprincipes.  Dit Lab is in 2015 ontstaan vanuit een wereldwijde samenwerkingsverband (open source) tussen The Natural Step, Future Fit Foundation en 3D Investment Foundation. Meer weten?

Future Fit Business

WAANZINNIGE WOONWIJK LAB

Een waanzinnige woonwijk schept de voorwaarden voor mensen om in hun behoeften te voorzien en een fatsoenlijk en respectvol leven te genieten, waarbij het verbeteren van de ecologische, sociale en economische omstandigheden van de buurt, gemeenschap, stad en aardbol de kernwaarden van de gemeenschap weerspiegelt. Dit programma is in 2011 ontstaan in Canada en inmiddels uitgewaaierd naar andere TNS kantoren. In Eindhoven beslaat het project een wijk met 10.000 inwoners die samen nadenken en werken aan een duurzame leefomgeving waarbij innovaties uit de regio en de rest van de wereld in een Living Lab worden toegepast. Meer weten.

MEER WETEN OVER ONZE LABS?

Neem contact op
Share This