SAMENWERKEN IS DE SLEUTEL

ONZE PARTNERS

Duurzaam ontwikkelen kan niemand alleen. Ook al hebben we veel kennis in eigen huis, een partnerschap met een organisatie die onze doelen deelt, invloed heeft binnen een sector of systeem of beschikt over essentiële kennis voor het slagen van onze missie; daar gaan we graag een partnerschap mee aan. Maar we hebben ook veel te bieden als partner. Ons wereldwijde netwerk van duizenden bedrijven, kennisinstellingen, overheden en integraal denkers activeren we graag voor het realiseren van de doelen van onze partners en onze bijdrage aan duurzame innovatie en de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties.

GREEN ECONOMY COALITION

De Green Economy Coalition (GEC) is een netwerk van organisaties vanuit verschillende disciplines waaronder NGO’s, onderzoeksinstituten, VN-organisaties, het bedrijfsleven en vakbonden. We werken samen omdat we beseffen dat onze economie er niet in slaagt om ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te realiseren.  Lees meer

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Lees meer

HUREN MET ENERGIE / PLATFORM 31

Huren met Energie ondersteunt woningcorporaties bij het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector dat het ministerie van BZK, Aedes, Vastgoedbelang en Woonbond ondertekenden. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31. Samen met Platform31 hebben we een serie Masterclasses ontwikkeld in 2015 die de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam wonen met elkaar uitlijnt en een helder signaal naar de toeleverende industrie afgeeft waarop de industrie vervolgens kan innoveren; er ontstaat richting. Lees meer

LIVING BUILDING CHALLENGE

The Living Building Challenge is een ontwerprichtlijn voor duurzaam bouwen die uitgaat van de hoogst haalbare prestaties op het gebied van duurzaamheid. De Living Building Challenge kijkt niet alleen naar prestaties op het gebied van energie maar ook naar de inpassing in de omgeving, het gebruik van materialen en de inzet van natuur en biodiversiteit om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Lees meer

INTERFACE

Interface is ’s werelds grootste producent van commerciële tapijttegels en is toonaangevend bij de ontwikkeling van materialen en processen die ervoor zorgen dat modulaire vloerbedekking minder vraagt van het milieu. Interface en The Natural Step (en ook Biomimicry) werken al meer dan twintig jaar samen om een betere wereld te creëren maar ook om dat te doen om een manier die anderen helpt om te leren. Ons partnerschap is daarom gericht op het delen van kennis en het identificeren van hefbomen (zoals overheidsbeleid) om een versnelling te realiseren.  Lees meer

FUTURE FIT FOUNDATION

De Future Fit Foundation (een samenwerkingsverband tussen The Natural Step, Sustainability Advantage en 3D Investment Group) heeft een instrument ontwikkeld dat de impact van een organisatie ten aanzien van duurzaamheid volledig in kaart brengt. De benchmark biedt een reeks prestatiecriteria voor ondernemingen aan die laat zien of een organisatie geschikt (‘fit’) is om ook in de toekomst te floreren en tegelijkertijd iets toevoegt aan het welzijn van de samenleving als geheel. Lees meer

VINYL PLUS

The Natural Step speelt een cruciale rol bij de verduurzaming van de Europese PVC-industrie. Door een duidelijke visie te definiëren en een stappenplan voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen hebben we 10 jaar geleden de oprichting van het VinylPlus programma geïnitieerd. Sinds de lancering is The Natural Step een actieve rol blijven spelen in het programma. We pleiten als ‘kritische vriend’ voor vooruitgang, integrale samenwerking binnen de keten en capaciteitsopbouw bij de verschillende betrokken organisaties. Lees meer

SUSTAINABLE APPAREL COALITION

De Sustainable Apparel Coalition is een vooraanstaande alliantie voor duurzame productie op het gebied van kleding-, schoenen- en textielindustrie. De coalitie legt de belangrijkste focus op het ontwikkelen van de Higg-index, een gestandaardiseerd meetinstrument voor industriedeelnemers om hun milieu-impact en de gevolgen voor sociale aspecten van het maken en verkopen van hun producten en diensten in kaart brengt. Leden bestaan o.a. uit Nike, CWS|Boco, Ecco, H&M, Patagonia en Walmart. Lees meer

BIOMIMICRY

BiomimicryNL promoot en faciliteert het leren en nabootsen van natuurlijke vormen, processen en ecosystemen om duurzamere en gezondere menselijke technologieën en ontwerpen te kunnen creëren. Dat doen we al sinds we elkaar leerden kennen in de jaren ’90 en initiëren nu wereldwijd initiatieven om de prachtige voorbeelden van 3,8 miljard jaar natuurlijke innovatie te integreren in onze (door de mens gemaakte) samenleving. Lees meer

Meer weten? Neem dan contact met ons op

6 + 12 =

Share This