ONZE VISIE OP DUURZAAMHEID

DEFINITIE VAN DUURZAAMHEID

De meest gangbare definitie van duurzaamheid is die van de VN-commissie Brundtland in het rapport
“Our Common Future” uit 1987. Namelijk:

“Voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Dat klinkt mooi. Maar weten we nu ook wat ons te doen staat? Met hoeveel toekomstige generaties moeten we rekening houden? En hoe weten we wat hun behoeften zijn? Hoe weten we of we hun vermogen om in die behoeften te voorzien in gevaar brengen?

The Natural Step hanteert een andere definitie voor duurzaamheid, namelijk:

“Het vermogen van de mensheid om oneindig te kunnen voortbestaan binnen de natuurlijke cycli.”

Weten we nu wel wat ons te doen staat? Bijna! Zodra we begrijpen hoe de natuurlijke cycli werken en hoe wij die beïnvloeden, weten we wat de uitdaging is.

NATUURLIJKE CYCLI

De natuur is van zichzelf perfect in balans. Zonder verstoringen van de mens zouden de natuurlijke cycli voor altijd kunnen doorgaan en ons oneindig kunnen voorzien van alles wat we nodig hebben. Sterker nog: waar we niet zonder kunnen leven. Schone lucht om in te ademen, schone, vruchtbare grond om van te eten, schoon water om te drinken en talloze grondstoffen om ons van energie en materialen te voorzien. We weten dus dat we als levende wezens niet kunnen overleven als de natuurlijke systemen niet meer functioneren. We weten dan dus ook dat we de natuurlijke cycli die onze levensbehoeften voorbrengt, niet moeten beschadigen of vernietigen, omdat we daarmee uiteindelijk onszelf beschadigen of vernietigen.

Nu hoeven we alleen nog maar te weten op welke manieren mensen de natuurlijke cycli te erg verstoren om een leefbare toekomst veilig te stellen, en dan weten we wat ons te doen staat.

Er zijn vier manieren waarop we als mensheid onduurzaam handelen. Dit zijn de vier kernoorzaken van onduurzaamheid. Wanneer we die kennen, is meteen duidelijk wat we moeten doen om duurzaam te worden, namelijk daarmee stoppen! De spelregels waar we ons dan aan moeten houden, vormen de vier duurzaamheidspincipes van The Natural Step.

Het is je nu waarschijnlijk wel duidelijk dat we in de huidige realiteit enorm onduurzaam bezig zijn. We verstoren de natuurlijke cycli wereldwijd, op grote schaal, dag in dag uit, jaar na jaar. En we dragen bij aan omstandigheden waardoor mensen niet goed in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dit lossen we niet van de ene op de andere dag op, maar…

…we kunnen wel vandaag beginnen. Waarmee? En hoe?

Het wordt heel eenvoudig om te bedenken welke acties je kunt ondernemen om stap voor stap steeds beter te voldoen aan de spelregels voor duurzaamheid, wanneer je gebruik maakt van The Natural Step-aanpak.

Share This