OVER THE NATURAL STEP

We zijn een wereldwijd netwerk van non-profit organisaties die hetzelfde merk, dezelfde identiteit en doelen delen en al meer dan vijfentwintig jaar internationaal in de voorhoede van duurzame ontwikkeling actief zijn.

Wij zijn misschien een wat ‘vreemde eend in de bijt’ want we zijn een stichting zonder winstoogmerk en geen adviesbureau. We kauwen liever niet voor wat u moet doen. We reiken een gedeelde taal en toets aan voor duurzaamheid en faciliteren een proces waarin mensen de kracht van deze methode ervaren en er zelf mee leren werken. Zo ontstaat de energie en het eigenaarschap om duurzaamheid succesvol te verankeren, zonder dat daar steeds opnieuw de hulp van externen voor hoeft te worden ingeroepen.

Deze aanpak komt voort uit onze missie, namelijk om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te helpen versnellen. Dat is waarvoor we in 1989 zijn opgericht en dat zullen we blijven doen. Net zolang totdat we leven in een duurzame samenleving.

Onze visie op duurzaamheid

HELDER

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Velen zien door de bomen het bos niet meer. We helpen met een heldere taal, een duidelijk kader en een bewezen proces om duurzaamheid te bereiken.

SAMEN

Na 25 jaar experimenteren, onderzoeken en ook falen weten we zeker dat samenwerking de enige manier vooruit is. We geloven in partnerschap en geloven dat iedereen daarbinnen een onmisbare rol inneemt.

NIET BANG!

Niet bang om van mening te verschillen, niet bang om kritisch te zijn omdat we weten dat we alleen zo gelijkwaardig naar een toekomstbestendige samenleving komen.

WAAR ZIJN WIJ GOED IN?

Onze missie is om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij helpen jouw organisatie om het potentieel aan innovatiekracht, passie en gezond verstand onder de eigen mensen aan te boren, met duurzaamheid als verbindend en betekenis gevend element. Wij zorgen ervoor dat jullie de vaardigheden ontwikkelen om uiteindelijk zelf de aanpak te kunnen gaan implementeren. Met de juiste handvaten kan iedereen vanuit zijn/haar eigen rol, functie of invalshoek zijn/haar eigen bijdrage leveren aan het realiseren van een volledig duurzame organisatie. We geloven in partnerschap en geloven dat iedereen daarbinnen een onmisbare rol inneemt.

De unieke bijdrage die The Natural Step biedt, ligt in onze expertise in de sociale processen van duurzaamheid gedreven innovatie. Zorgvuldig door ons ontwikkelde processen zorgen ervoor dat wij mensen kunnen leren om op een andere manier met andere mensen en partijen de interactie aan te gaan.

 

Dit zorgt ervoor dat alle inspanningen op grotere schaal een transformatie teweeg kunnen brengen die ons steeds dichter bij een duurzame samenleving brengt. Door dit sneeuwbaleffect breidt de verduurzaming zich wereldwijd steeds verder uit.

We hebben met onze aanpak al duizenden organisaties over de hele wereld geholpen om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen. Onze aanpak wordt voortdurend gebruikt, onderzocht, getest, verfijnd en doorontwikkeld. We geven je dan ook toegang tot ons internationale kennisnetwerk, je mag onbeperkt gebruik maken van onze jarenlange ervaring en profiteren van onderzoeksresultaten die getest zijn in diverse praktijken, om samen uit te zoeken wat in jouw specifieke organisatie werkt. Want iedere organisatie is anders en kent een ander DNA.

WIE WERKEN MET ONS SAMEN?

Als organisatie kies je voor The Natural Step, wanneer je geen genoegen neemt met “minder slecht” doen, maar gaat voor een lange termijnaanpak vanuit de visie om “goed” te willen doen. We helpen om het potentieel aan innovatiekracht, passie en gezond verstand onder de eigen mensen aan te boren. Nadat deze kracht in een organisatie is vrijgekomen, helpen wij organisaties vooral met complexe uitdagingen en het ontwikkelen van praktische instrumenten die ze helpen om nog betere keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Veel organisaties die wij daarmee hebben geholpen, zijn uitermate succesvol en hebben een leiderschapsrol het gebied van duurzaamheid.

WIL JE MEER WETEN OVER WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ DOEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

5 + 6 =

Share This