NIEUWS

EINDHOVEN HEEFT JE NODIG!

  Er gebeurt in Eindhoven al veel op het gebied van duurzaamheid. Er zijn buurtmoestuinen en honderden daken met zonnepanelen. Bedrijven zijn bezig met duurzaam ondernemen en de gemeente heeft een groot programma Duurzame Ontwikkeling. Prachtig allemaal, maar het...

Lees meer

From Mechanics to Systems

Some argue that we are in the middle of a paradigm shift - a fundamental transformation in the framework we use to make sense of and organize our world. Since the Enlightenment Era the Western worldview has been linear, causal, mechanistic and deterministic. We...

Lees meer

VoorBij

Lang geleden, toen de wereld nog groot, communicatie persoonlijk en lunch een boterham was, bestond er een klein zwart- geel gestreept harig vliegend organisme, dat de transformatie van onze maatschappij in de laatste decennia, helaas niet heeft overleefd. Lees meer

Massive Attack and Picasso?

You might not directly think of a band like Massive Attack when thinking about new ways of communicating the sustainability challenges of this day and age. But you might be surprised to find out that this Bristol band has found the perfect momentum to release their...

Lees meer

Hoe werken we aan een duurzame biobased economy?

Er is een groeiende belangstelling voor biologische grondstoffen en biomassa als bron voor economische ontwikkeling. Dat is ook niet zo raar want we staan voor de grote opgave om onze economie om te turnen. Van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een...

Lees meer

Enjoy life’s journey and leave no tracks….

Arno Wezenaar is sinds eind 2015 verbonden aan The Natural Step als advisor. Als eerste kennismaking voor de buitenwereld heeft hij deze BLOG geschreven. Wij zijn blij dat hij aan boord is. In 2015 ben ik in aanraking gekomen met The Natural Step. En ik heb de...

Lees meer

Accolade brengt TNS in de slooppraktijk

Nieuwe bestemming oud hout Uilke Boonstralaan JOURE – Het oude hout van de gesloopte woningen aan de Uilke Boonstralaan wordt hergebruikt in het gebouw van Accolade in Heerenveen. Het dakbeschot, gevelhout en het vloerhout zijn van zo’n goede kwaliteit dat Accolade...

Lees meer

Masterclass Duurzaamheid

MASTERCLASS DUURZAAMHEID Huren met Energie organiseerde samen met het Team van The Natural Step een zeer bijzondere en dynamische workshop. Dankzij de deelnemers en gastsprekers Rob Bogaarts (Woonbedrijf) en Joop Ketelaers (Gemeente Eindhoven) was het een geslaagde...

Lees meer

NORDWIN-project genomineerd voor Duurzame Dinsdagprijs

Zelfvoorzienend worden op het gebied van voedsel, water en energie, samen met de buurtbewoners van alle schoollocaties van het Nordwin College. Dat is de ambitie van het project “De School die je Voedt”. Het is de bedoeling om deze ambitie in 10 jaar tijd te...

Lees meer

Duurzaamheid en de kansen voor HR

De komende jaren zien HR-professionals een flinke uitdaging ontstaan. Hoe trek je toptalent aan en hoe behoud je waardevolle werknemers? Zeker de nieuwe generatie bindt zich veel minder snel aan een organisatie. Zij stellen zich kritisch op richting de werkgever en...

Lees meer

Open brief aan minister Kamp

Johan Duut (deelnemer aan Level 1 en Level 2) houdt zich bezig met duurzaam vastgoed en energie in het Noorden van het land. Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank over de zorgplicht van de Nederlandse overheid ten aanzien van het klimaatbeleid, schreef hij...

Lees meer

Duurzaamste Ondernemers Eindhoven

Sinds 2011 werkt de Gemeente Eindhoven met de aanpak van The Natural Step aan het verduurzamen van de gemeenschap. Woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, zakelijke dienstverleners en high-tech bedrijven sloten zich daarna aan bij een beweging die gestoeld is op...

Lees meer

De school die je voedt

De manier waarop ons voedsel wordt verbouwd en verwerkt speelt een prominente rol bij de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Het is daarom bij uitstek een taak van het groenonderwijs om leerlingen voor te bereiden op en toekomst waar duurzame voedselproductie...

Lees meer

Groene huurders vanaf begin betrokken bij project

Groene huurders starten de bouw van de duurzame woningen door de eerste spade in de grond te steken Start bouw duurzaamste woningen in Eindhoven In 2020 moet Genderdal (Aireybuurt) de duurzaamste wijk van Eindhoven zijn. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin...

Lees meer

Genderdal duurzaamste wijk van Eindhoven in 2020!

Genderdal (Aireyswijk) is uitgeroepen tot groene proeftuin! De komende jaren passen we verschillende nieuwe en duurzame producten en technieken toe, zowel bij de verbetering van bestaande woningen als bij de bouw van nieuwe woningen. Hierbij gaan wij altijd uit van de...

Lees meer

3 mythes over duurzame strategie ontkracht

“Ik lig niet wakker van de mensen die niks met duurzaamheid willen. Ik lig wakker van de mensen die een fortuin besteden aan duurzaamheid, maar de verkeerde keuzes maken” -Dr. Karl-Henrik Robèrt. Dat er bij die keuzes vaak verkeerde aannames komen kijken beschrijft...

Lees meer

Duurzaam onderhoud in Hanevoet

Het groot onderhoud van 500 woningen in de wijk Hanevoet in Eindhoven gebeurt op een duurzame manier. Daisy Oliemeulen van Woonbedrijf en Cas de Haan van vastgoedonderhoudsbedrijf Caspar de Haan hebben hiervoor op 21 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst...

Lees meer

Prestatieafspraken Eindhovense corporaties

‘Een groot deel van de creativiteit en ontwikkelkracht van onze toptechnologische regio is gericht op de enorme uitdaging van duurzaamheid. Daarbij bieden de hoge concentratie van technologie en onze cultuur van samenwerken – het coöperatieve DNA van Zuidoost Brabant...

Lees meer

Accolade zet eerste stappen naar duurzame toekomst

De Friese woningcorporatie Accolade wil tot in het hart van de organisatie duurzaam worden. Geïnspireerd door Interface en Woonbedrijf, waar de directie op werkbezoek ging, heeft Accolade hiervoor eind 2014 de eerste stappen gezet. De eerste stap was het maken van een...

Lees meer

"Daag de bouwsector uit en laat je verrassen"

Duurzaamheid gaat sneller als we samenwerken en samen innoveren in de keten. Bouwbedrijven zijn vaste partners van de woningcorporaties. De uitdagingen van de ene ketenpartner is misschien wel de kans van de andere. We vroegen Remco Zijl en Annette Pasveer van Stam +...

Lees meer

TNS leidend bij verduurzaming gemeentelijke gebouwen

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Ook gemeentegebouwen moeten energie-efficiënter en duurzamer worden. Een van de gebouwen die op korte termijn gerenoveerd en verduurzaamd wordt is de Eindhovense Stadhuistoren...

Lees meer

Monumentale renovatie Stadhuis Bolsward met TNS

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft gekozen voor The Natural Step (TNS) als methodiek, framework, om de bestaande organisatie en bijbehorende activiteiten te verduurzamen. TNS wordt ingezet in de interne organisatie, maar tevens ook losgelaten op het eigen vastgoed van...

Lees meer

De verduurzamingsslag van de Gemeente Eindhoven

Voor zijn duurzaamheidsbeleid hanteert de gemeente Eindhoven een strategisch framework dat vooral populair is bij ondernemers. Maar bedrijven in de Lichtstad doen daarom wel graag mee. Eindhoven is nauw verbonden met de hightech-maakindustrie. Denk aan de geavanceerde...

Lees meer

318.000 kg CO2-besparing bij verhuizing Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven wenst de verhuizing van de gemeentelijke organisatie vanuit de locatie Kennedyplein 200 naar de Nachtegaallaan 15 duurzaam uit te voeren. Als leidraad wordt daarvoor genomen het procesmodel van The Natural Step. Flankerend wordt daarbij gekeken...

Lees meer

Groot onderhoud 500 woningen

In 2014 heeft Woonbedrijf een aanbesteding georganiseerd voor het groot onderhoud van 500 woningen in de wijk Hanevoet in Eindhoven. Bij de aanbesteding is duurzaamheid binnen de 4 duurzaamheidsprincipes van The Natural Step als leidend benoemd. TNS hielp onder andere...

Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord besturen in Eindhoven

Als gemeente streven we naar een duurzaam Eindhoven. Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn, waar het veilig is, waar goed onderwijs is, waar de natuur gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de...

Lees meer

De verschil-maker: Geanne van Arkel

“The power of one, daar geloof ik heilig in” Interface is ’s werelds grootste tapijttegelfabrikant en in Nederland o.a. bekend van de Heuga tapijttegel. Het bedrijf staat sinds jaar en dag wereldwijd in de lijst van meest duurzame organisaties. In 1994 startte...

Lees meer

Master-handleidingen voor duurzaam bouwen ontwikkeld

Master-handleidingen voor duurzaam bouwen ontwikkeld The Natural Step Nederland werkt sinds 2009 intensief samen met partner Cagerito uit Den Bosch. Samen bekijken we of het TNS raamwerk en de praktijk van duurzaam bouwen Nederland verder kan brengen naar meer ambitie...

Lees meer

Het nieuwe industriële model van Interface

“Dit rapport laat zien dat als de bedrijfsvoering op een nieuwe leest wordt geschoeid, er zowel sociaal-economische winst als winst voor de aarde in het verschiet ligt.” Jan Paul van Soest – Partner De Gemeynt, coöperatie van denkers, adviseurs en entrepreneurs “Met...

Lees meer

De ‘Stille Motor’ achter duurzame innovaties

Wat is de overeenkomst tussen Volvo, Electrolux, IKEA, Interface en Philips? Ze maken allemaal gebruik van The Natural Step. Dit is een methodiek voor duurzame ontwikkeling, die de stille motor vormt achter de succesvolle, duurzame innovaties van deze multinationals....

Lees meer

Nieuwbouw Aireyswijk – Groene huurders gezocht

De Aireyswijk is gelegen aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Deze wijk is door Woonbedrijf aangewezen als proeftuin voor het realiseren van de eerste duurzame woonwijk van Eindhoven. Naast een actieve betrokkenheid van de inwoners, de groene huurders, en...

Lees meer

Hogeschool Utrecht duurzaamst

Hogeschool Utrecht won in 2013 een gouden SustainaBul. HU scoorde het hoogst van alle hogescholen in deze jaarlijks terugkerende ranking van hogescholen en universiteiten op het gebied van duurzaamheid en transparantie. Een integrale aanpak van verduurzaming De...

Lees meer

Life Cycle Asset Management met De Lage Landen

Accelerating change by finding where the energy is – Frits Engelaer Our mission as The Natural Step is to accelerate change towards sustainability. Clearly, we cannot move towards this goal without the input, energy and inspiration we receive from the wonderful people...

Lees meer

Philips start met The Natural Step

door Peter van den Hurk  Sinds februari 2011 heeft The Natural Step in Nederland met Philips en de gemeente Eindhoven samengewerkt om het Framework voor Strategische Duurzame Ontwikkeling toe te passen als integratiemechanisme voor innovatie, governance en verandering...

Lees meer
Share This