EEN ALLES VERBINDENDE AANPAK

Om de impact van organisaties om te buigen naar een positieve impact.

Onze aanpak wordt in de wetenschap het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) genoemd, maar wij zeggen meestal gewoon “The Natural Step-aanpak”. We hebben hiermee al duizenden organisaties over de hele wereld geholpen om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen. Onze aanpak wordt voortdurend gebruikt, onderzocht, getest, verfijnd en doorontwikkeld.

VIER PRINCIPES BEPALEN SUCCES…

Duurzaamheidsprincipe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

 

Duurzaamheidsprincipe 2

… niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

 

Duurzaamheidsprincipe 3

… de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

 

Duurzaamheidsprincipe 4

… geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

 

...EN ZE ZIJN VRIJ EENVOUDIG TOE TE PASSEN

Het vraagt om wat training en ervaring, maar door te oefenen, wordt het steeds helderder hoe jouw organisatie steeds duurzamer kan worden.

ONS ABCD-PROCES

The Natural Step heeft het ABCD-proces ontwikkeld waarmee wij samen met jouw organisatie bekijken wat er nodig is om dit einddoel te realiseren; dit proces heet backcasting vanuit duurzaamheidsprincipes. Met deze aanpak neem je het heldere en ambitieus geformuleerde einddoel (de visie) op de lange termijn als uitgangspunt voor al je besluiten en acties.

STAP A: VISIE EN BEWUSTWORDING

Alles begint bij bewustwording. Dit is dan ook de eerste stap die we zetten wanneer we met The Natural Step aan de slag gaan. Wat is duurzaamheid nu echt, hoe werken onze ecologische en sociale systemen en wat zijn de uitdagingen waar we tegenaan lopen om daar betere keuzes in te maken? Wat betekent dat voor jouw organisatie en hoe ziet jullie rol er uit in een duurzame toekomst; de duurzame visie of strategische einddoelen.

STAP B: HUIDIGE SITUATIE

De huidige situatie geeft inzicht in welke mate en op welke manier er nu wel en niet wordt voldaan aan de ‘spelregels’ voor volledige duurzaamheid. Waar valt de grootste ‘winst’ te halen? Wat is onze eigen voetafdruk? Wat gebeurt er om ons heen dat van invloed is op onze organisatie, ons beleid of ons product? Welke besparingen kunnen we realiseren?

STAP C: INNOVATIES EN OPLOSSINGEN

Nu de kloof zichtbaar is geworden tussen waar we naartoe willen (visie) en waar we nu staan (huidige realiteit), kunnen we innovaties en oplossingen bedenken die ons stapsgewijs dichter bij een duurzame organisatie (of product) gaan brengen. Welke behoefte bevredigen we daarmee en welke processen in onze organisatie moeten we inrichten of veranderen om onze visie te realiseren?

STAP D: PLANNING EN UITVOERING

De laatste stap is de planning. Wat gaan we wanneer doen en wie en wat hebben we daarvoor nodig. Hierbij is het van groot belang dat de ene stap de volgende mogelijk maakt, en uiteraard dat de stap geen negatief effect heeft op een ander onderdeel van het duurzaamheidspectrum. We maken hiervoor samen een plan zodat je snel aan de slag kunt.

Wanneer je deze ‘spelregels’

voor volledige

duurzaamheid eenmaal

door hebt, worden ze heel

gemakkelijk toepasbaar.

Als we onze samenleving inrichten binnen de kaders van deze vier principes zal de natuur in staat zijn om ons te blijven voorzien van alles wat we nodig hebben om te leven: water, aarde, lucht, een stabiel klimaat enzovoorts. Het hanteren van de 4 ‘spelregels’ voor duurzaamheid legt de basis, maar hoe zorgen we dat jouw organisatie de juiste stappen zet naar een volledig duurzame organisatie? Om deze weg in te slaan heb je visie, volledige participatie en doorzettingsvermogen nodig. Het is niet de bedoeling om in één klap de hele dagelijkse praktijk van een organisatie om te gooien, maar om stap voor stap maatregelen te nemen in de goede richting, en net zo lang doorgaan met stappen zetten totdat het duurzame einddoel is bereikt.

EEN BAK KOFFIE MET EEN KOEKJE? KOM GERUST LANGS!

Dan kijken we samen waar de kansen voor jouw organisatie liggen.

NEEM CONTACT OP!
Share This