DE AANPAK VAN THE NATURAL STEP

Onze aanpak wordt in de wetenschap het Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) genoemd, maar wij zeggen meestal gewoon “The Natural Step-aanpak”. We hebben hiermee al duizenden organisaties over de hele wereld geholpen om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen. Onze aanpak wordt voortdurend gebruikt, onderzocht, getest, verfijnd en doorontwikkeld.

VIER PRINCIPES BEPALEN SUCCES…

principe 1

… niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

 

principe 2

… niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

 

principe 3

… de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen.

 

principe 4

… geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

 

...EN ZE ZIJN VRIJ EENVOUDIG TOE TE PASSEN

Het vraagt om wat training en ervaring, maar door te oefenen, wordt het steeds helderder hoe jouw organisatie steeds duurzamer kan worden.

ONS ABCD-PROCES

The Natural Step heeft het ABCD-proces ontwikkeld waarmee wij samen met jouw organisatie bekijken wat er nodig is om dit einddoel te realiseren; dit proces heet backcasting vanuit duurzaamheidsprincipes. Met deze aanpak neem je het heldere en ambitieus geformuleerde einddoel (de visie) op de lange termijn als uitgangspunt voor al je besluiten en acties.

Wanneer je deze ‘spelregels’ voor volledige duurzaamheid eenmaal door hebt, worden ze heel gemakkelijk toepasbaar.

Als we onze samenleving inrichten binnen de kaders van deze vier principes zal de natuur in staat zijn om ons te blijven voorzien van alles wat we nodig hebben om te leven: water, aarde, lucht, een stabiel klimaat enzovoorts. Het hanteren van de 4 ‘spelregels’ voor duurzaamheid legt de basis, maar hoe zorgen we dat jouw organisatie de juiste stappen zet naar een volledig duurzame organisatie? Om deze weg in te slaan heb je visie, volledige participatie en doorzettingsvermogen nodig. Het is niet de bedoeling om in één klap de hele dagelijkse praktijk van een organisatie om te gooien, maar om stap voor stap maatregelen te nemen in de goede richting, en net zo lang doorgaan met stappen zetten totdat het duurzame einddoel is bereikt.

THE NATURAL STEP IS GEBASEERD OP MEER DAN 30 JAAR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

Veel van de hedendaagse keurmerken, methodieken en eco-labels zijn aan deze wetenschappelijke basis ontleend. DE WETENSCHAP ACHTER TNS
Share This